ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ร้องเรียนร้องทุกข์

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ข้อมูล ITA

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

แจ้งร้องเรียนงานบุคคล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

จองคิวขอรับบริการออนไลน์

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
310
เมื่อวานนี้
391
เดือนนี้
4,870
เดือนที่แล้ว
5,165
ปีนี้
40,882
ปีที่แล้ว
82,479
ทั้งหมด
241,618
ไอพี ของคุณ
3.84.130.252


ประกาศเทศบาลตำบลสันปูเลย เรื่อง ขอยกเลิกประกาศการรับสมัครบุคคลทั่วไป และประกาศผลการพิจารณาสรรหาและเล

ตามที่เทศบาลตำบลสันปูเลย ได้มีประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ตามประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 31 มกราคม 2561 ตำแหน่งผู้ช่วยนิติกร จำนวน 1 อัตรา และได้ดำเนินการสอบคัดเลือกไปในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ไปแล้วนั้น เนื่องจากตามประกาศเทศบาลตำบลสันปูเลย เรื่องการรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 31 มกราคม 2561 ได้กำหนดหลักสูตรและวิธีการสอบโดยประเมินสมรรถนะหรือความเหมาะสมกับตำแหน่งโดยวิธีการสัมภาษณ์ เพื่อให้การเลือกสรรพนักงานจ้างโดยยึดหลักสมรรถนะความเท่าเทียมในโอกาส และประโขชน์ของทางราชการเป็นสำคัญด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานยุติธรรมและโปร่งใส โดยจะได้กำหนดให้มีวิธีการประเมินสมรรถนะเพื่อให้สอดคล้องกับตำแหน่งด้วยการสอบข้อเขียน การทดสอบตัวอย่างงานเพิ่มเติม ดังนั้นจึงขอยกเลิกประกาศเทศบาลตำบลสันปูเลย เรื่องการรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักง่านจ้าง ลงวันที่ 31 มกราคม 2561 และหากมีการดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างเมื่อใด จะประกาศให้ทราบโดยทั่วกันต่อไป จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 โดย นายสว่าง  หนักแน่น  ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย 


 
26 กุมภาพันธ์ 2561