ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

แจ้งร้องเรียนงานบุคคล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
149
เมื่อวานนี้
185
เดือนนี้
4,349
เดือนที่แล้ว
8,845
ปีนี้
47,201
ปีที่แล้ว
37,413
ทั้งหมด
165,458
ไอพี ของคุณ
54.158.248.112

ผู้ชนะการเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง)02 เมษายน 2561
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน02 เมษายน 2561
ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการตามโครงการพัฒนาและบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน02 เมษายน 2561
ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการตามโครงการพัฒนาและบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน (2)02 เมษายน 2561
ผู้ชนะการเสนอราคาบริการจ้างเหมาตามโครงการพัฒนาและบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน(2)02 เมษายน 2561
ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)30 มีนาคม 2561
ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น30 มีนาคม 2561
ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 30 มีนาคม 2561
ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ของเทศบาลตำบลสันปูเลย30 มีนาคม 2561
ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบฯ หมู่ที่ 10 บ้านร้องขุ่น27 มีนาคม 2561
ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงประปาหมู่ที่ 15 27 มีนาคม 2561
ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตฯหมู่ที่ 7 บ้านท่ารั้ว26 มีนาคม 2561
ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 626 มีนาคม 2561
ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขยายท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตฯ หมู่ที่ 1123 มีนาคม 2561
ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 (ซอย2)23 มีนาคม 2561
|<<<.....456789101112.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 8

ประกาศสอบราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศเทศบาลตำบลสันปูเลย เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนภายในเขตตำบลสันปูเลย จำนวน 7 โครงการ25 กันยายน 2556
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร (ห้องเก็บของ) จำนวน 1 โครงการ28 มิถุนายน 2556
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างพนังกันดิน หมู่ที่ 2 ตำบลสันปูเลย จำนวน 1 โครงการ28 มิถุนายน 2556
สอบราคาซื้ออุปกรณ์เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 9 รายการ 17 มิถุนายน 2556
|<<<.....45678

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 8

ประกวดราคา
หัวข้อวันที่
|<<<.....45

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 8

รายงานผลการสอบราคา
หัวข้อวันที่
|<<<.....

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 8

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
จ้างเหมาปรับปรุงเสียงตามสายหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านสันต้นม่วงใต้27 กันยายน 2559
โครงการซ่อมแซมถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต16 กันยายน 2559
ตารางแสดงวงเงินโครงการจัดซื้อเครื่องสับย่อยเอนกประสงค์พร้อมเครื่องยนต์15 กันยายน 2559
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง07 กันยายน 2559
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมํ่ที่ 202 กันยายน 2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซือเครื่องสับย่อยอเนกประสงค์พร้อม01 กันยายน 2559
ราคากลางกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์18 สิงหาคม 2559
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางส่งน้ำรูปตัวยู คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไร่กองงาม หมู่ 1509 สิงหาคม 2559
จ้างเหมาซ่อมรถ JCB 3CX SUPER05 สิงหาคม 2559
โครงการต่อเติมปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันปูเลย27 กรกฎาคม 2559
โครงการปรับปรุงห้องน้ำภายในเทศบาลตำบลสันปูเลย01 กรกฎาคม 2559
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมพื้นทางเดินหลังกำแพง บ้านสันปูเลย หมู่ 101 กรกฎาคม 2559
โครงการก่อสร้างฝายรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฝ้ายทองหมู่ที่ 1301 กรกฎาคม 2559
โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำรูปตัวยู คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่ารั้ว หมู่ที่ 701 กรกฎาคม 2559
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่ารั้ว หมู่ที่ 701 กรกฎาคม 2559
|<<<.....4567891011>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 8

รายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วม
หัวข้อวันที่
|<<<.....

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 8

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
|<<<.....

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 8

กำหนดวันเวลาตรวจรับงาน
หัวข้อวันที่
|<<<.....

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 8

รายงานผลการดำเนินงานจัดหาพัสด
หัวข้อวันที่
|<<<.....

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 8

ข่าวสารอื่นๆ
หัวข้อวันที่
|<<<.....4

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 8