ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ร้องเรียนร้องทุกข์สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

แจ้งร้องเรียนงานบุคคล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
1,779
เมื่อวานนี้
246
เดือนนี้
5,485
เดือนที่แล้ว
10,077
ปีนี้
15,562
ปีที่แล้ว
82,479
ทั้งหมด
216,298
ไอพี ของคุณ
18.212.222.217

ผู้ชนะการเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์สำหรับ โครงการงานประเพณีลอยกระทง19 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดนิทรรศการสืบสานงานประเพณีลอยกระทงพร้อมจัดเก็บโครงการงานประเพณีลอยกระท19 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการงานประเพณีลอยกระทงพร้อมติดตั้ง16 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสับย่อยอเนกประสงค์ NIMUT รุ่น ๒EMH๑F หมายเลขครุภัณฑ์ ๘๐๗-๕๙-๐16 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบคอลโทรล ชุดควบคุมหอกระจายข่าวไร้สาย หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๖๒-๕๔-๐๐16 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมสายโทรศัพท์และตู้สาขา หมายเลขครุภัณฑ์ 479-60-0002 จำนวน 1 งาน15 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างออกแบบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสันปูเลย (หลังใหม่) (ครั้งที่3)15 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ขนาด 1x3 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงชาติไทย ขนาด ๒ x ๓ เมตร จำนวน ๒๐ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์งาน ยี่ห้อ Brother รุ่น MFC-J12 พฤศจิกายน 2561
ผู้ชนะการเสนอราคาฯ ซ่อมแซมสายโทรศัพท์และตู้สาขา06 พฤศจิกายน 2561
ผู้ชนะการเสนอราคาฯ ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสาธารณสุขฯ06 พฤศจิกายน 2561
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ยี่ห้อ canon mp-28906 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้า แบบข้ออ่อน จำนวน 2 เครื่อง06 พฤศจิกายน 2561
|<<<.....456789101112.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 8

ประกาศสอบราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร (ห้องเก็บของ) จำนวน 1 โครงการ28 มิถุนายน 2556
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างพนังกันดิน หมู่ที่ 2 ตำบลสันปูเลย จำนวน 1 โครงการ28 มิถุนายน 2556
สอบราคาซื้ออุปกรณ์เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 9 รายการ 17 มิถุนายน 2556
|<<<.....45678

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 8

ประกวดราคา
หัวข้อวันที่
|<<<.....4567

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 8

รายงานผลการสอบราคา
หัวข้อวันที่
|<<<.....

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 8

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านท่ารั้ว22 สิงหาคม 2560
ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1522 สิงหาคม 2560
ราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 322 สิงหาคม 2560
โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 221 สิงหาคม 2560
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 10 บ้านร้องขุ่น21 สิงหาคม 2560
รายละเอียดข้อมูลราคากลางการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะและนำไปกำจัด21 สิงหาคม 2560
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางฯเครื่องพ่นละอองฝอยหลังรถกระบะ จำนวน 1 เครื่อง21 สิงหาคม 2560
ราคากลางรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)18 สิงหาคม 2560
โครงการก่อสร้างทางเชื่อมระหว่างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลกับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันปูเลย20 กรกฎาคม 2560
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่ 3 บ้านป่าขุย04 กรกฎาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านป่าเสร้าหลวง03 กรกฎาคม 2560
ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 503 กรกฎาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1208 มิถุนายน 2560
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมราวกันตก หมู่ที่ 1408 มิถุนายน 2560
โครงการปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันปูเลย22 พฤษภาคม 2560
|<<<.....456789101112.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 8

รายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วม
หัวข้อวันที่
|<<<.....

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 8

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
|<<<.....

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 8

กำหนดวันเวลาตรวจรับงาน
หัวข้อวันที่
|<<<.....

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 8

รายงานผลการดำเนินงานจัดหาพัสด
หัวข้อวันที่
|<<<.....

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 8

ข่าวสารอื่นๆ
หัวข้อวันที่
|<<<.....4567

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 8