ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

แจ้งร้องเรียนงานบุคคล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
149
เมื่อวานนี้
185
เดือนนี้
4,349
เดือนที่แล้ว
8,845
ปีนี้
47,201
ปีที่แล้ว
37,413
ทั้งหมด
165,458
ไอพี ของคุณ
54.158.248.112

ผู้ชนะการเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ21 พฤษภาคม 2561
ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง 21 รายการ11 พฤษภาคม 2561
ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำเดือนพฤษภาคม 256111 พฤษภาคม 2561
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง09 พฤษภาคม 2561
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ08 พฤษภาคม 2561
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (ห้องช่าง)08 พฤษภาคม 2561
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เย็นขนาด 9 คิวบิกฟุต08 พฤษภาคม 2561
ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (งานประชาสัมพันธ์)07 พฤษภาคม 2561
ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ในการฝึกอบรม 04 พฤษภาคม 2561
ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ยางมะตอย) จำนวน 2 รายการ03 พฤษภาคม 2561
ผู้ชนะเสนอราคาซื้อดินดำและขี้วัวตามโครงการบริหารจัดการขยะโดยชุมชนเพื่อตำบลสันปูเลย03 พฤษภาคม 2561
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการเข้าค่ายคุณธรรมนักเรียนวัดชัยสถาน 03 พฤษภาคม 2561
ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งฯ02 พฤษภาคม 2561
ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำประกาศนียบัตรฯโครงการเข้าค่ายคุณธรรมนักเรียนวัดชัยสถาน02 พฤษภาคม 2561
ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึกโทนเนอร์)02 พฤษภาคม 2561
|<<<123456789.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 5

ประกาศสอบราคา
หัวข้อวันที่
รายงานผลการประมูลจ้างเหมา 6 โครงการ21 พฤษภาคม 2558
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 255801 พฤษภาคม 2558
สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น22 เมษายน 2558
จ้างเหมาปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ภายในเขตเทศบาลตำบลสันปูเลย จำนวน 6 โคร09 เมษายน 2558
ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างรั้ว 09 เมษายน 2558
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 255801 เมษายน 2558
30 มีนาคม 2558
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปรจำเดือนกุมภาพันธ์ 255901 มีนาคม 2558
จ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น บ้านกอกหม่น 27 กุมภาพันธ์ 2558
สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารข้อมูลงานทะเบียนราษฎร 25 กุมภาพันธ์ 2558
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก24 กุมภาพันธ์ 2558
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโอเวอร์เลย์ และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเห24 กุมภาพันธ์ 2558
ประกาศ แก้ไขประกาศสอบราคาจ้างเหมาวางท่อประปา PVC วางท่อระบายน้ำและก่อสร้างรางระบายน้ำ จำนวน 3 โครงก23 กุมภาพันธ์ 2558
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล)18 กุมภาพันธ์ 2558
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 7 รายการ 18 กุมภาพันธ์ 2558
|<<<12345678>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 5

ประกวดราคา
หัวข้อวันที่
ประมูลจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลสันปูเลย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์04 กันยายน 2558
รายงานผลการสอบราคาจ้างเหมา ก่อสร้างศูนย์อาคารเรียนรู้อาเซียนศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันปูเลย04 สิงหาคม 2558
รายงานผลการสอบราคาจ้างเหมา วางท่อระบบประปา PVC หมู่ 1027 กรกฎาคม 2558
รายงานผลการประมูลจ้างเหมาก่อสร้าง อาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้นด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์30 มีนาคม 2558
รายงานผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ06 มีนาคม 2558
|<<<12345

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 5

รายงานผลการสอบราคา
หัวข้อวันที่
|<<<12

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 5

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะและนำไปกำจัดของเทศบาลตำบลสันปูเลย20 กันยายน 2560
ราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสันปูเลย-ท่ารั้ว14 กันยายน 2560
ราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายกอกหม่น-ป่าขุย14 กันยายน 2560
ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต22 สิงหาคม 2560
ราคากลางงานก่อสร้างโครงการสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดสองช่อง หมู่ 9 บ้านสันต้นม่วงใต้22 สิงหาคม 2560
ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านยางพระธาตุ22 สิงหาคม 2560
ราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 11 บ้านยางพระธาตุ22 สิงหาคม 2560
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านท่ารั้ว22 สิงหาคม 2560
ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1522 สิงหาคม 2560
ราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 322 สิงหาคม 2560
โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 221 สิงหาคม 2560
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 10 บ้านร้องขุ่น21 สิงหาคม 2560
รายละเอียดข้อมูลราคากลางการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะและนำไปกำจัด21 สิงหาคม 2560
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางฯเครื่องพ่นละอองฝอยหลังรถกระบะ จำนวน 1 เครื่อง21 สิงหาคม 2560
ราคากลางรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)18 สิงหาคม 2560
|<<<123456789.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 5

รายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วม
หัวข้อวันที่
|<<<123

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 5

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
|<<<123

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 5

กำหนดวันเวลาตรวจรับงาน
หัวข้อวันที่
|<<<1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 5

รายงานผลการดำเนินงานจัดหาพัสด
หัวข้อวันที่
|<<<1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 5

ข่าวสารอื่นๆ
หัวข้อวันที่
|<<<1234

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 5