ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

แจ้งร้องเรียนงานบุคคล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
40
เมื่อวานนี้
202
เดือนนี้
2,902
เดือนที่แล้ว
6,799
ปีนี้
72,299
ปีที่แล้ว
37,413
ทั้งหมด
190,556
ไอพี ของคุณ
54.163.20.57

ผู้ชนะการเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารเทศบัญญัติฯ25 กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารเทศบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562โดยวิธีเฉพาะเจาะ25 กันยายน 2561
ประกาศเรื่อง จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป บรรจุถุงละ 20 กิโลกรัม) จำนวน 400 ถุง โ24 กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์) จำนวน 3 รายการโ24 กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) จำนวน 1 รายการโดยวิธี24 กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุข) จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 3 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) จำนวน 3 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงเปลียนหลังคาและรางน้ำฝนหน้าอาคารใหญ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าขุย21 กันยายน 2561
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดถ้วยน้ำชา21 กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดถ้วยน้ำชา จำนวน 15 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์สำหรับโครงการเผยแพร่ศาสนาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 20 กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง จำนวน 18 รายการโดยเฉพาะเจาะจง20 กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลสันปูเลย เดือนตุลาคม 220 กันยายน 2561
|<<<123456789.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 5

ประกาศสอบราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ28 พฤษภาคม 2558
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง28 พฤษภาคม 2558
รายงานผลการประมูลจ้างเหมา 6 โครงการ21 พฤษภาคม 2558
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 255801 พฤษภาคม 2558
สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น22 เมษายน 2558
จ้างเหมาปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ภายในเขตเทศบาลตำบลสันปูเลย จำนวน 6 โคร09 เมษายน 2558
ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างรั้ว 09 เมษายน 2558
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 255801 เมษายน 2558
30 มีนาคม 2558
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปรจำเดือนกุมภาพันธ์ 255901 มีนาคม 2558
จ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น บ้านกอกหม่น 27 กุมภาพันธ์ 2558
สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารข้อมูลงานทะเบียนราษฎร 25 กุมภาพันธ์ 2558
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก24 กุมภาพันธ์ 2558
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโอเวอร์เลย์ และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเห24 กุมภาพันธ์ 2558
ประกาศ แก้ไขประกาศสอบราคาจ้างเหมาวางท่อประปา PVC วางท่อระบายน้ำและก่อสร้างรางระบายน้ำ จำนวน 3 โครงก23 กุมภาพันธ์ 2558
|<<<12345678>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 5

ประกวดราคา
หัวข้อวันที่
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1024 พฤศจิกายน 2560
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นละองฝอยหลังรถกระบะ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ30 ตุลาคม 2560
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นละอองฝอยหลังรถกระบะ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดรา20 ตุลาคม 2560
ประกวดราคาจ้างการจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลสันปูเลย28 กันยายน 2560
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.77-002 สายทางกอกหม่น-ป่าข26 กันยายน 2560
ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement in-Place Pecycling) รหัสทาง26 กันยายน 2560
ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี pavement in-place pecycling)26 กันยายน 2560
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.77-002 สายทางกอกหม่น-ป่าขุย26 กันยายน 2560
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้อถิ่น ชม.ถ.77-002 สายทาง กอกหม่น-ป่าข20 กันยายน 2560
ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement in-Place Pecycling) รหัสทาง20 กันยายน 2560
ประมูลจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยในเขตรับผิดชอบของเทศบางตำบลสันปูเลย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์22 สิงหาคม 2560
โครงการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฌาปนสถาน คสล.(เมรุเผาศพ) หมู่ 1 (ครั้งที่2)05 เมษายน 2560
ประมูลจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลสันปูเลย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์04 กันยายน 2558
รายงานผลการสอบราคาจ้างเหมา ก่อสร้างศูนย์อาคารเรียนรู้อาเซียนศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันปูเลย04 สิงหาคม 2558
รายงานผลการสอบราคาจ้างเหมา วางท่อระบบประปา PVC หมู่ 1027 กรกฎาคม 2558
|<<<123456>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 5

รายงานผลการสอบราคา
หัวข้อวันที่
|<<<12

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 5

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
ราคากลางโครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 907 กุมภาพันธ์ 2561
ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย9) หมู่ 1 บ้านสันปูเลย25 มกราคม 2561
ราคากลางโครงการก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงท่อลอดคอนกรีตเสริมเหล็กฯ หมู่ที่ 14 บ้านสันทุ่งใหม่25 มกราคม 2561
ราคากลางฯ โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ฯ หมู่ที่ 725 มกราคม 2561
ข้อมูลราคากลาง โครงการขุดลอกลำเหมืองภายในตำบลสันปูเลย หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 1522 มกราคม 2561
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง09 มกราคม 2561
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกลำเหมืองภายในตำบลสันปูเลย ม.1-ม.1509 มกราคม 2561
โครงการขุดลอกลำเหมืองภายในตำบลสันปูเลย ฯ 13 ธันวาคม 2560
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์เพื่อใช้ในเทศบาลตำบลสันปูเลย ประจำเดือนธันวาคม 2560 โดยวิธีเฉพาะเจา30 พฤศจิกายน 2560
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนโดยเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต10 พฤศจิกายน 2560
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 (บริเวณ ซอย4)10 พฤศจิกายน 2560
โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านไร่กองงาม10 พฤศจิกายน 2560
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (ลำเหมืองแยกกุลพันธ์วิว ถึง ลำเหมืองร้องปลา10 พฤศจิกายน 2560
ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงเสียงตามสายเทศบาลตำบลสันปูเลยให้มีประสิทธิภาพ10 ตุลาคม 2560
ราคากลางจ้างเหมาดำเนินงานบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์28 กันยายน 2560
|<<<123456789.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 5

รายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วม
หัวข้อวันที่
|<<<123

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 5

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
|<<<123

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 5

กำหนดวันเวลาตรวจรับงาน
หัวข้อวันที่
|<<<1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 5

รายงานผลการดำเนินงานจัดหาพัสด
หัวข้อวันที่
|<<<1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 5

ข่าวสารอื่นๆ
หัวข้อวันที่
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256119 กุมภาพันธ์ 2561
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256108 กุมภาพันธ์ 2561
ยกเลิกประกาศจ้างเหมาขุดลอกลำเหมืองภายในตำบลสันปูเลย หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 1516 มกราคม 2561
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางส่งน้ำรูปตัวยู คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านไร่กองงามฯ18 ธันวาคม 2560
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 27 พฤศจิกายน 2560
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256021 พฤศจิกายน 2560
ประกาศจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม)21 พฤศจิกายน 2560
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256101 พฤศจิกายน 2560
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องพ่นละอองฝอยหลังรถกระบะ จำนวน 1 เครื่อง 20 ตุลาคม 2560
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างการจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลสันปูเลยฯ10 ตุลาคม 2560
การกำหนดเกณฑ์การใช้สื้นเปลืองเชื้อเพลิงทางราชการ03 ตุลาคม 2560
กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน02 ตุลาคม 2560
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 256102 ตุลาคม 2560
จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.256102 ตุลาคม 2560
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256102 ตุลาคม 2560
|<<<123456>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 5