ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

แจ้งร้องเรียนงานบุคคล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
160
เมื่อวานนี้
240
เดือนนี้
3,547
เดือนที่แล้ว
6,048
ปีนี้
60,710
ปีที่แล้ว
37,413
ทั้งหมด
178,967
ไอพี ของคุณ
54.80.96.153

ผู้ชนะการเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง JCB 3CX SUPER15 สิงหาคม 2561
ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา)14 สิงหาคม 2561
ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงและซ่อมแซมครุภัณฑ์ฯ เครื่องปรับอากาศ14 สิงหาคม 2561
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ ฯ หมู่ที่ 1314 สิงหาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ภายในหมู่ 12 บ้านสันทราย14 สิงหาคม 2561
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ฯ หมู่ 914 สิงหาคม 2561
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์และติดตั้งภายในหมู่ที่ 6 บ้านป่าเสร้าหลวง14 สิงหาคม 2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้า 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08 สิงหาคม 2561
ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำประกาศเกียรติคุณคุณแม่ดีเด่นฯ 08 สิงหาคม 2561
ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (งานสวัสดิการฯ)08 สิงหาคม 2561
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์08 สิงหาคม 2561
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งสถานที่พร้อมจัดเก็บฯ08 สิงหาคม 2561
ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา)08 สิงหาคม 2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน งานประชาสัมพันธ์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07 สิงหาคม 2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถตู้ หมายเลขทะเบียน นค7426 เชียงใหม่07 สิงหาคม 2561
|<<<123456789.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 5

ประกาศสอบราคา
หัวข้อวันที่
รายงานผลการประมูลจ้างเหมาก่อสร้างรั้ว ศาลาเอนกประสงค์ กำแพงกันน้ำ และลานเอนกประสงค์ จำนวน 4 โครงการ 28 พฤษภาคม 2558
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ28 พฤษภาคม 2558
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง28 พฤษภาคม 2558
รายงานผลการประมูลจ้างเหมา 6 โครงการ21 พฤษภาคม 2558
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 255801 พฤษภาคม 2558
สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น22 เมษายน 2558
จ้างเหมาปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ภายในเขตเทศบาลตำบลสันปูเลย จำนวน 6 โคร09 เมษายน 2558
ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างรั้ว 09 เมษายน 2558
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 255801 เมษายน 2558
30 มีนาคม 2558
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปรจำเดือนกุมภาพันธ์ 255901 มีนาคม 2558
จ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น บ้านกอกหม่น 27 กุมภาพันธ์ 2558
สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารข้อมูลงานทะเบียนราษฎร 25 กุมภาพันธ์ 2558
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก24 กุมภาพันธ์ 2558
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโอเวอร์เลย์ และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเห24 กุมภาพันธ์ 2558
|<<<12345678>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 5

ประกวดราคา
หัวข้อวันที่
ประกวดราคาจ้างการจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลสันปูเลย28 กันยายน 2560
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.77-002 สายทางกอกหม่น-ป่าข26 กันยายน 2560
ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement in-Place Pecycling) รหัสทาง26 กันยายน 2560
ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี pavement in-place pecycling)26 กันยายน 2560
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.77-002 สายทางกอกหม่น-ป่าขุย26 กันยายน 2560
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้อถิ่น ชม.ถ.77-002 สายทาง กอกหม่น-ป่าข20 กันยายน 2560
ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement in-Place Pecycling) รหัสทาง20 กันยายน 2560
ประมูลจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยในเขตรับผิดชอบของเทศบางตำบลสันปูเลย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์22 สิงหาคม 2560
โครงการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฌาปนสถาน คสล.(เมรุเผาศพ) หมู่ 1 (ครั้งที่2)05 เมษายน 2560
ประมูลจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลสันปูเลย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์04 กันยายน 2558
รายงานผลการสอบราคาจ้างเหมา ก่อสร้างศูนย์อาคารเรียนรู้อาเซียนศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันปูเลย04 สิงหาคม 2558
รายงานผลการสอบราคาจ้างเหมา วางท่อระบบประปา PVC หมู่ 1027 กรกฎาคม 2558
รายงานผลการประมูลจ้างเหมาก่อสร้าง อาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้นด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์30 มีนาคม 2558
รายงานผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ06 มีนาคม 2558
|<<<12345

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 5

รายงานผลการสอบราคา
หัวข้อวันที่
|<<<12

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 5

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 (บริเวณ ซอย4)10 พฤศจิกายน 2560
โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านไร่กองงาม10 พฤศจิกายน 2560
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (ลำเหมืองแยกกุลพันธ์วิว ถึง ลำเหมืองร้องปลา10 พฤศจิกายน 2560
ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงเสียงตามสายเทศบาลตำบลสันปูเลยให้มีประสิทธิภาพ10 ตุลาคม 2560
ราคากลางจ้างเหมาดำเนินงานบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์28 กันยายน 2560
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต หมู่ที่ 5,7,8,10 ตำบลสันปูเลย27 กันยายน 2560
ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านป่าขุย หมู่ที่ 327 กันยายน 2560
ราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมห้องน้ำ ห้องส้วม หลังห้องประชุมเทศบาลตำบลสันปูเลย27 กันยายน 2560
ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินเดิมด้วยหินคลุกบดอัดแน่น บ้านยางทอง หมู่ที่ 427 กันยายน 2560
ราคากลางและหลักเกณฑ์การจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะและนำไปกำจัดของเทศบาลตำบลสันปูเลย26 กันยายน 2560
ราคากลางโคงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะและนำไปกำจัดของเทศบาลตำบลสันปูเลย22 กันยายน 2560
ประกาศรายละเอียดราคากลางการจ้างเหมาเอกชนเก็บขยะและนำไปกำจัด21 กันยายน 2560
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง21 กันยายน 2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางฯ โครงการจ้างเหมาและกำจัดขยะมูลฝอยในเขตรับผิดชอบของ21 กันยายน 2560
โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะและนำไปกำจัดของเทศบาลตำบลสันปูเลย20 กันยายน 2560
|<<<123456789.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 5

รายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วม
หัวข้อวันที่
|<<<123

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 5

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
|<<<123

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 5

กำหนดวันเวลาตรวจรับงาน
หัวข้อวันที่
|<<<1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 5

รายงานผลการดำเนินงานจัดหาพัสด
หัวข้อวันที่
|<<<1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 5

ข่าวสารอื่นๆ
หัวข้อวันที่
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 13 กันยายน 2560
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อรถโดยสาร (ดีเซล)05 กันยายน 2560
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 204 กันยายน 2560
ยกเลิกประกาศจ้างเหมาออกแบบและประมาณราคาก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสันปูเลย (หลังใหม่)04 กันยายน 2560
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อเครื่องพ่นละอองฝอยหลังรถกระบะ28 สิงหาคม 2560
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านท่ารั้ว19 เมษายน 2560
รายงานผลการประมูลจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยในเขตรับผิดชอบ ของเทศบาลตำบลสันปูเลย29 กันยายน 2559
ประกาศเทศบาลตำบลสันปูเลย เรื่องการชำระภาษีนอกเวลาราชการ05 มกราคม 2559
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ15 ธันวาคม 2558
|<<<12345

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 5