ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ร้องเรียนร้องทุกข์สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

แจ้งร้องเรียนงานบุคคล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
1,785
เมื่อวานนี้
246
เดือนนี้
5,485
เดือนที่แล้ว
10,077
ปีนี้
15,562
ปีที่แล้ว
82,479
ทั้งหมด
216,298
ไอพี ของคุณ
18.212.222.217

ผู้ชนะการเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (งานเทศกิจ) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08 มกราคม 2562
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถอเนกประสงค์ (อีแต๋น คันใหม่)04 มกราคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ผข 9574 เชียงใหม่04 มกราคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฝ้ายทอง หมู่ที่ 1328 ธันวาคม 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกอกหม่น หมู่ที่ 5 ตำบลสันปูเลย28 ธันวาคม 2561
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่าเสร้าน้อย หมู่ 828 ธันวาคม 2561
ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม) เดือนมกราคม 256228 ธันวาคม 2561
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (งานสวัสดิการสังคมฯ) จำนวน 2 รายการ27 ธันวาคม 2561
ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 48 รายการ26 ธันวาคม 2561
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ฯ จำนวน 5 กล่อง26 ธันวาคม 2561
ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตการศึกษาฯ24 ธันวาคม 2561
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการห้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเหทศกาลสำคัญ24 ธันวาคม 2561
ผู้ชนะการเสนอราคา ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างฯ ณ บริเวณจุดตรวจบูรณาการแยกท่ารั้ว24 ธันวาคม 2561
ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 4 รายการ24 ธันวาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถ21 ธันวาคม 2561
|<<<123456789.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 5

ประกาศสอบราคา
หัวข้อวันที่
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 255801 พฤษภาคม 2558
สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น22 เมษายน 2558
จ้างเหมาปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ภายในเขตเทศบาลตำบลสันปูเลย จำนวน 6 โคร09 เมษายน 2558
ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างรั้ว 09 เมษายน 2558
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 255801 เมษายน 2558
30 มีนาคม 2558
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปรจำเดือนกุมภาพันธ์ 255901 มีนาคม 2558
จ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น บ้านกอกหม่น 27 กุมภาพันธ์ 2558
สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารข้อมูลงานทะเบียนราษฎร 25 กุมภาพันธ์ 2558
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก24 กุมภาพันธ์ 2558
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโอเวอร์เลย์ และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเห24 กุมภาพันธ์ 2558
ประกาศ แก้ไขประกาศสอบราคาจ้างเหมาวางท่อประปา PVC วางท่อระบายน้ำและก่อสร้างรางระบายน้ำ จำนวน 3 โครงก23 กุมภาพันธ์ 2558
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล)18 กุมภาพันธ์ 2558
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 7 รายการ 18 กุมภาพันธ์ 2558
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) 18 กุมภาพันธ์ 2558
|<<<12345678>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 5

ประกวดราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุฯ หมู่ที่ 1123 กุมภาพันธ์ 2561
ร่างประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างเมรุ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1119 กุมภาพันธ์ 2561
ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 419 กุมภาพันธ์ 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 916 กุมภาพันธ์ 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1016 กุมภาพันธ์ 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก สุสานบ้านสันปูเลย หมู่ที่ 116 กุมภาพันธ์ 2561
ประกวดราคาจ้างสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลํกทรอนิกส์ e-bidding15 กุมภาพันธ์ 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางส่งน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding15 กุมภาพันธ์ 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding15 กุมภาพันธ์ 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์12 กุมภาพันธ์ 2561
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 บ้านท่ารั้ว12 กุมภาพันธ์ 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก สุสานบ้านสันปูเลย ม.1 (ลานสุสานบ้านสันปูเลย)12 กุมภาพันธ์ 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางส่งน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.14 บริเวณบ้านนายสมัย-ลำเหมืองขี้น้ำ12 กุมภาพันธ์ 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเวริมเหล็ก ม.10 บ้านร้องขุ่น12 กุมภาพันธ์ 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9 บ้านสันต้นม่วงใต้12 กุมภาพันธ์ 2561
|<<<1234567>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 5

รายงานผลการสอบราคา
หัวข้อวันที่
|<<<12

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 5

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
ราคากลางฯโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้านไร่กองงาม26 มีนาคม 2561
ข้อมูลราคากลางโครงการขยายท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 1121 มีนาคม 2561
ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 621 มีนาคม 2561
ราคากลางฯงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1521 มีนาคม 2561
ข้อมูลราคากลางโครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 (ซอย8)21 มีนาคม 2561
ประกาศราคากลางการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำเดือนมีนาคม 256128 กุมภาพันธ์ 2561
ราคากลางฯ โครงการก่อสร้างเมรุ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 (แบบเตาถ่าน)19 กุมภาพันธ์ 2561
ราคากลางฯ โครงการก่อสร้างเมรุ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 (แบบเตาถ่าน) บ้านยางพระธาตุ19 กุมภาพันธ์ 2561
ราคากลางฯ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 07 กุมภาพันธ์ 2561
ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 707 กุมภาพันธ์ 2561
ราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก สุสานบ้านสันปูเลย หมู่ที่ 107 กุมภาพันธ์ 2561
ราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก สุสานบ้านสันปูเลย หมู่ที่ 107 กุมภาพันธ์ 2561
ราคากลางโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1407 กุมภาพันธ์ 2561
ราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1007 กุมภาพันธ์ 2561
ราคากลางโครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 907 กุมภาพันธ์ 2561
|<<<123456789.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 5

รายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วม
หัวข้อวันที่
|<<<123

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 5

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
|<<<123

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 5

กำหนดวันเวลาตรวจรับงาน
หัวข้อวันที่
|<<<1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 5

รายงานผลการดำเนินงานจัดหาพัสด
หัวข้อวันที่
|<<<12

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 5

ข่าวสารอื่นๆ
หัวข้อวันที่
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2560 (เพิ่มเติม) งวดที่ 1 ตุุลาคม 2560 02 เมษายน 2561
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งวดที่ 1 (ต.ค. 2560 - มี.ค.2561)02 เมษายน 2561
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 409 มีนาคม 2561
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเมรุ คอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 1109 มีนาคม 2561
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร07 มีนาคม 2561
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นละอองฝอยหลังรถกระบะ จำนวน 1 เครื่อง ด้ว07 มีนาคม 2561
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.256119 กุมภาพันธ์ 2561
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256119 กุมภาพันธ์ 2561
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256108 กุมภาพันธ์ 2561
ยกเลิกประกาศจ้างเหมาขุดลอกลำเหมืองภายในตำบลสันปูเลย หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 1516 มกราคม 2561
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางส่งน้ำรูปตัวยู คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านไร่กองงามฯ18 ธันวาคม 2560
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 27 พฤศจิกายน 2560
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256021 พฤศจิกายน 2560
ประกาศจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม)21 พฤศจิกายน 2560
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256101 พฤศจิกายน 2560
|<<<1234567>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 5