ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

แจ้งร้องเรียนงานบุคคล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
149
เมื่อวานนี้
185
เดือนนี้
4,349
เดือนที่แล้ว
8,845
ปีนี้
47,201
ปีที่แล้ว
37,413
ทั้งหมด
165,458
ไอพี ของคุณ
54.158.248.112

ผู้ชนะการเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ทำป้ายโครงการทัศนศึกษาดูงานด้านศาสนาและวัฒนธรรม14 มิถุนายน 2561
ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 5 รายการ14 มิถุนายน 2561
ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ 1313 มิถุนายน 2561
ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าที่บรรจุเอกสารผู้เข้าร่วมอบรมฯ ตามโครงการทัศนศึกษาดูงานฯ13 มิถุนายน 2561
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งรางรับน้ำฝนอาคารโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันปูเลย12 มิถุนายน 2561
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมประตูสำนักงาน 12 มิถุนายน 2561
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนฯ11 มิถุนายน 2561
ผู้ชนะการเสนอราคาฯ เช่าที่ดินราชพัสดุฯ05 มิถุนายน 2561
ผู้ชนะการเสนอราคาฯ จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นฯ ของเทศบาลตำบลสันปูเลย เดือน มิ.ย - ก.ย 256105 มิถุนายน 2561
ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้าย x-stand ให้ความรู้ตามโครงการอาหารปลอดภัยตำบลสันปูเลย05 มิถุนายน 2561
ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างเมรุ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 04 มิถุนายน 2561
ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างเมรุ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 04 มิถุนายน 2561
ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 10 รายการ04 มิถุนายน 2561
ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20 รายการ (สำนักปลัด)04 มิถุนายน 2561
ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางส่งน้ำรูปตัวยูฯ หมู่ที่ 15 บ้านไร่กองงาม01 มิถุนายน 2561
|<<<1234567.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3

ประกาศสอบราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต Overlay asphalt concrete บ้านยางทอง หม13 พฤษภาคม 2559
ประกาศเทศบาลตำบลสันปูเลย เรื่องสอบราคาจ้างเหมาวางท่อระบบประปาพร้อมเจาะบ่อบาดาล ภายในเขตเทศบาลตำบลสัน04 เมษายน 2559
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาวางท่อระบบประปาพร้อมเจาะบ่อบาดาลภายในเขตเทศบาลสันปูเลย 2 โครงการ31 มีนาคม 2559
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาวางท่อระบบประปาพร้อมเจาะบ่อบาดาล บ้านร้องขุ่น หมู่ 1030 มีนาคม 2559
รายงานผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง21 ธันวาคม 2558
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 255801 กันยายน 2558
รายงานผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนบริเวณสี่แยกท่ารั้ว หมู่ 7 (ครั้งที่2)04 สิงหาคม 2558
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 255801 สิงหาคม 2558
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาวางท่อระบบประปา PVC ห20 กรกฎาคม 2558
รายงานผลการสอบราคาจ้างเหมา ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1420 กรกฎาคม 2558
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาหม20 กรกฎาคม 2558
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนบริเวณสี่แยกท่ารั้ว14 กรกฎาคม 2558
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์อาคารเรียนรู้อาเซียนศึกษา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันปูเลย จำนวน 1 โครงก14 กรกฎาคม 2558
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง ก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้อาเ06 กรกฎาคม 2558
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนบริเวณสี่แยกท06 กรกฎาคม 2558
|<<<1234567.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3

ประกวดราคา
หัวข้อวันที่
ประกวดราคาจ้างสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลํกทรอนิกส์ e-bidding15 กุมภาพันธ์ 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางส่งน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding15 กุมภาพันธ์ 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding15 กุมภาพันธ์ 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์12 กุมภาพันธ์ 2561
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 บ้านท่ารั้ว12 กุมภาพันธ์ 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก สุสานบ้านสันปูเลย ม.1 (ลานสุสานบ้านสันปูเลย)12 กุมภาพันธ์ 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางส่งน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.14 บริเวณบ้านนายสมัย-ลำเหมืองขี้น้ำ12 กุมภาพันธ์ 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเวริมเหล็ก ม.10 บ้านร้องขุ่น12 กุมภาพันธ์ 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9 บ้านสันต้นม่วงใต้12 กุมภาพันธ์ 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 (บริเวณหน้าบ้านพ่อหลวงเชิดศึกดิ์ คิด01 ธันวาคม 2560
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 (บริเวณซอย 4) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 30 พฤศจิกายน 2560
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนโดยเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สามแยกสันต้นดู่ - ป่าขุย ถึงสะ30 พฤศจิกายน 2560
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (ลำเหมืองแยกกุลพันธ์วิวถึงลำเหมืองร้30 พฤศจิกายน 2560
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางส่งน้ำรูปตัวยู คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านไร่กองงาม ตำบลสันปูเลย (ต่อ30 พฤศจิกายน 2560
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 527 พฤศจิกายน 2560
|<<<12345>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3

รายงานผลการสอบราคา
หัวข้อวันที่
|<<<12

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
ราคากลางฯ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 07 กุมภาพันธ์ 2561
ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 707 กุมภาพันธ์ 2561
ราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก สุสานบ้านสันปูเลย หมู่ที่ 107 กุมภาพันธ์ 2561
ราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก สุสานบ้านสันปูเลย หมู่ที่ 107 กุมภาพันธ์ 2561
ราคากลางโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1407 กุมภาพันธ์ 2561
ราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1007 กุมภาพันธ์ 2561
ราคากลางโครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 907 กุมภาพันธ์ 2561
ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย9) หมู่ 1 บ้านสันปูเลย25 มกราคม 2561
ราคากลางโครงการก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงท่อลอดคอนกรีตเสริมเหล็กฯ หมู่ที่ 14 บ้านสันทุ่งใหม่25 มกราคม 2561
ราคากลางฯ โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ฯ หมู่ที่ 725 มกราคม 2561
ข้อมูลราคากลาง โครงการขุดลอกลำเหมืองภายในตำบลสันปูเลย หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 1522 มกราคม 2561
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง09 มกราคม 2561
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกลำเหมืองภายในตำบลสันปูเลย ม.1-ม.1509 มกราคม 2561
โครงการขุดลอกลำเหมืองภายในตำบลสันปูเลย ฯ 13 ธันวาคม 2560
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์เพื่อใช้ในเทศบาลตำบลสันปูเลย ประจำเดือนธันวาคม 2560 โดยวิธีเฉพาะเจา30 พฤศจิกายน 2560
|<<<1234567.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3

รายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วม
หัวข้อวันที่
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 255701 กุมภาพันธ์ 2558
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม พ.ศ.255801 กุมภาพันธ์ 2558
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 255701 ธันวาคม 2557
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 255701 พฤศจิกายน 2557
|<<<123

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 255901 มีนาคม 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 255901 กุมภาพันธ์ 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 255901 กุมภาพันธ์ 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 255805 มกราคม 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 255805 มกราคม 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 255801 ธันวาคม 2558
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 255801 ธันวาคม 2558
|<<<123

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3

กำหนดวันเวลาตรวจรับงาน
หัวข้อวันที่
|<<<1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3

รายงานผลการดำเนินงานจัดหาพัสด
หัวข้อวันที่
|<<<1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3

ข่าวสารอื่นๆ
หัวข้อวันที่
ยกเลิกประกาศจ้างเหมาขุดลอกลำเหมืองภายในตำบลสันปูเลย หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 1516 มกราคม 2561
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางส่งน้ำรูปตัวยู คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านไร่กองงามฯ18 ธันวาคม 2560
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 27 พฤศจิกายน 2560
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256021 พฤศจิกายน 2560
ประกาศจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม)21 พฤศจิกายน 2560
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256101 พฤศจิกายน 2560
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องพ่นละอองฝอยหลังรถกระบะ จำนวน 1 เครื่อง 20 ตุลาคม 2560
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างการจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลสันปูเลยฯ10 ตุลาคม 2560
การกำหนดเกณฑ์การใช้สื้นเปลืองเชื้อเพลิงทางราชการ03 ตุลาคม 2560
กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน02 ตุลาคม 2560
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 256102 ตุลาคม 2560
จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.256102 ตุลาคม 2560
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256102 ตุลาคม 2560
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256113 กันยายน 2560
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 13 กันยายน 2560
|<<<1234>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3