ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

แจ้งร้องเรียนงานบุคคล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
160
เมื่อวานนี้
240
เดือนนี้
3,547
เดือนที่แล้ว
6,048
ปีนี้
60,710
ปีที่แล้ว
37,413
ทั้งหมด
178,967
ไอพี ของคุณ
54.80.96.153

ผู้ชนะการเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งรางรับน้ำฝนอาคารโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันปูเลย12 มิถุนายน 2561
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมประตูสำนักงาน 12 มิถุนายน 2561
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนฯ11 มิถุนายน 2561
ผู้ชนะการเสนอราคาฯ เช่าที่ดินราชพัสดุฯ05 มิถุนายน 2561
ผู้ชนะการเสนอราคาฯ จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นฯ ของเทศบาลตำบลสันปูเลย เดือน มิ.ย - ก.ย 256105 มิถุนายน 2561
ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้าย x-stand ให้ความรู้ตามโครงการอาหารปลอดภัยตำบลสันปูเลย05 มิถุนายน 2561
ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างเมรุ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 04 มิถุนายน 2561
ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างเมรุ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 04 มิถุนายน 2561
ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 10 รายการ04 มิถุนายน 2561
ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20 รายการ (สำนักปลัด)04 มิถุนายน 2561
ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางส่งน้ำรูปตัวยูฯ หมู่ที่ 15 บ้านไร่กองงาม01 มิถุนายน 2561
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำเอกสารประกอบการอบรมโครงการอาหารปลอดภัยฯ31 พฤษภาคม 2561
ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ ตามโครงการอาหารปลอดภัยตำบลสันปูเลยฯ31 พฤษภาคม 2561
ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ31 พฤษภาคม 2561
ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม)31 พฤษภาคม 2561
|<<<.....789101112131415.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 11

ประกาศสอบราคา
หัวข้อวันที่
|<<<.....78

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 11

ประกวดราคา
หัวข้อวันที่
|<<<.....

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 11

รายงานผลการสอบราคา
หัวข้อวันที่
|<<<.....

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 11

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัล์ติกคอนกรีตฯ บ้12 พฤษภาคม 2559
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวนราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ บ12 พฤษภาคม 2559
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ บ12 พฤษภาคม 2559
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ บ12 พฤษภาคม 2559
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการวางท่อระบบบประปาพร้อมเจาะบ่อบาดาล30 มีนาคม 2559
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการจ้างเหมาเจาะบาดาล บ้านร้องขุ่น30 มีนาคม 2559
ระกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการจ้างเหมาวางระบบท่อประปาหมู่บ้าน30 มีนาคม 2559
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวนราคากลางโครงการจ้างเหมาเจาะบาดาล บ้านร้องขุ่น ม.1030 มีนาคม 2559
โครงการวางท่อระบบประปาพร้อมเจาะบ่อบาดาล30 มีนาคม 2559
07 มีนาคม 2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจ้ดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้า02 มีนาคม 2559
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำ06 มกราคม 2559
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง กล้องวงจรปิด (CCTV)14 ธันวาคม 2558
ประกาศราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ 02 ธันวาคม 2558
ตาราแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง30 พฤศจิกายน 2558
|<<<.....789101112>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 11

รายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วม
หัวข้อวันที่
|<<<.....

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 11

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
|<<<.....

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 11

กำหนดวันเวลาตรวจรับงาน
หัวข้อวันที่
|<<<.....

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 11

รายงานผลการดำเนินงานจัดหาพัสด
หัวข้อวันที่
|<<<.....

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 11

ข่าวสารอื่นๆ
หัวข้อวันที่
|<<<.....

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 11