ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ร้องเรียนร้องทุกข์

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ข้อมูล ITA

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

แจ้งร้องเรียนงานบุคคล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

จองคิวขอรับบริการออนไลน์

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
305
เมื่อวานนี้
391
เดือนนี้
4,870
เดือนที่แล้ว
5,165
ปีนี้
40,882
ปีที่แล้ว
82,479
ทั้งหมด
241,618
ไอพี ของคุณ
3.84.130.252

 ชื่อเอกสาร : ประกาศเทศบาลตำบลสันปูเลย เรื่องยกเลิกประกาศจ้างออกแบบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสันปูเลย (หลังใหม่) ครั้   [ 30 สิงหาคม 2561 ]
รายละเอียดเอกสาร ตามประกาศเทศบาลตำบลสันปูเลย เรื่อง ประกาศจ้างอกแบบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสันปูเลย (หลังใหม่) ครั้งที่ 2 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2561 นั้น เนื่องจากคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและขอบเขตงานฯ ใช้เกณฑ์ราคาและเกณฑ์อื่นประกอบการพิจารณาผล แต่ไม่ได้กำหนดคะแนนราคาไว้ในตารางการพิจารณาผล ทำให้คณะกรรมการพิจารณาผลไม่สามารถพิจารณาผลผู้ชนิการเสนอราคาได้ เทศบาลตำบลสันปูเลย จึงขอยกเลิกประกาศจ้างออกแบบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสันปูเลย (หลังใหม่) ครั้งที่ 2 เลขที่ 2/2561 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2561 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
  ย้อนกลับ