ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ร้องเรียนร้องทุกข์สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

แจ้งร้องเรียนงานบุคคล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
1,759
เมื่อวานนี้
246
เดือนนี้
5,485
เดือนที่แล้ว
10,077
ปีนี้
15,562
ปีที่แล้ว
82,479
ทั้งหมด
216,298
ไอพี ของคุณ
18.212.222.217

 ชื่อเอกสาร : ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณลำเห   [ 06 กรกฎาคม 2561 ]
รายละเอียดเอกสาร ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณลำเหมืองบ้านนิอรนิเวศน์) บ้านร้องขุ่น ม.10 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 29 ท่อน พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.14x1.14 เมตร จำนวน 4 บ่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 10 ท่อน พร้อมขุดลอกลำเหมือน จำนวน 2 จุด จุดที่ 1 กว้าง 3.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 19.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสันปูเลย จำนวน 1 โครงการ 200,000.- บาท (สองแสนบาทถ้วน) และนายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลยได้อนุมัติให้ใช้ราคาดังกล่าวแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้)
  ย้อนกลับ