ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ร้องเรียนร้องทุกข์ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

แจ้งร้องเรียนงานบุคคล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
1,448
เมื่อวานนี้
130
เดือนนี้
4,212
เดือนที่แล้ว
7,561
ปีนี้
21,850
ปีที่แล้ว
82,479
ทั้งหมด
222,586
ไอพี ของคุณ
54.166.133.84

 ชื่อเอกสาร : ราคากลางฯ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน   [ 11 มิถุนายน 2561 ]
รายละเอียดเอกสาร ประกาศเทศบาลตำบลสันปูเลย เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางบัดนี้ผู้กำหนดราคากลางฯ ได้จัดทำราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) พร้อมติดตั้ง ขนาด 36,000 บีทียู ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 จำนวน 7 เครื่อง เครื่องละ 47,000.- บาท เป็นเงิน 329,000.- บาท และเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) พร้อมติดตั้ง ขนาด 26,000 บีทียู ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 36,200.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 365,200.- บาท (สามแสนหกหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) และนายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลยได้อนุมัติให้ใช้ราคากลางดังกล่าวแล้วนั้น  (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้)
  ย้อนกลับ