ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

แจ้งร้องเรียนงานบุคคล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
176
เมื่อวานนี้
252
เดือนนี้
3,964
เดือนที่แล้ว
6,048
ปีนี้
61,127
ปีที่แล้ว
37,413
ทั้งหมด
179,384
ไอพี ของคุณ
54.166.203.17

 ชื่อเอกสาร : ข้อมูลราคากลางโครงการขยายท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 11   [ 21 มีนาคม 2561 ]
รายละเอียดเอกสาร บัดนีี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ได้จัดทำราคากลางงานก่อสร้างโครงการขยายท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดช่องเดี่ยว หมู่ 11 (บริเวณลำเหมืองข้างบ้านนายธวัชชัย กาสี) บ้านยางพระธาตุ ตำบลสันปูเลย ขนาดกว้าง 2.40 เมตร สูง 1.20 เมตร (วัดภายใน) จำนวนสองฝั่งถนน ความยาว 1.00 เมตร หนึ่งข้าง และความยาว 2.00 เมตร หนึ่งข้าง พร้อมวางท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป ขนาด 1.80x1.20 เมตร จำนวน 2 ท่อ (บริเวณลำเหมืองหลังวัด) ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสันปูเลย จำนวน 1 โครงการ 197,000.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) และนายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลยได้อนุมัติให้ใช้ราคากลางดังกล่าวแล้วนั้น (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ปร.4,ปร.5 และปร.6 )
  ย้อนกลับ