ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ร้องเรียนร้องทุกข์ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

แจ้งร้องเรียนงานบุคคล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
1,471
เมื่อวานนี้
130
เดือนนี้
4,212
เดือนที่แล้ว
7,561
ปีนี้
21,850
ปีที่แล้ว
82,479
ทั้งหมด
222,586
ไอพี ของคุณ
54.166.133.84

 ชื่อเอกสาร : ข้อมูลราคากลางโครงการขยายท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 11   [ 21 มีนาคม 2561 ]
รายละเอียดเอกสาร บัดนีี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ได้จัดทำราคากลางงานก่อสร้างโครงการขยายท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดช่องเดี่ยว หมู่ 11 (บริเวณลำเหมืองข้างบ้านนายธวัชชัย กาสี) บ้านยางพระธาตุ ตำบลสันปูเลย ขนาดกว้าง 2.40 เมตร สูง 1.20 เมตร (วัดภายใน) จำนวนสองฝั่งถนน ความยาว 1.00 เมตร หนึ่งข้าง และความยาว 2.00 เมตร หนึ่งข้าง พร้อมวางท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป ขนาด 1.80x1.20 เมตร จำนวน 2 ท่อ (บริเวณลำเหมืองหลังวัด) ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสันปูเลย จำนวน 1 โครงการ 197,000.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) และนายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลยได้อนุมัติให้ใช้ราคากลางดังกล่าวแล้วนั้น (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ปร.4,ปร.5 และปร.6 )
  ย้อนกลับ