ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

แจ้งร้องเรียนงานบุคคล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
83
เมื่อวานนี้
249
เดือนนี้
3,494
เดือนที่แล้ว
6,405
ปีนี้
79,296
ปีที่แล้ว
37,413
ทั้งหมด
197,553
ไอพี ของคุณ
54.227.186.112

 ชื่อเอกสาร : ราคากลางโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14   [ 07 กุมภาพันธ์ 2561 ]
รายละเอียดเอกสาร บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ได้จัดทำราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 (บริเวณบ้านนายสมัย  คะเน ถึงลำเหมืองขี้น้ำ) บ้านสันทุ่งใหม่ ตำบลสันปูเลย ขนาดรางภายในกว้าง 0.80 เมตร ลึก 0.90 เมตร ความหนาพื้นและกำแพง 0.12 เมตร ยาว 188.00 เมตร และวางท่อลอดข้ามถนนบริเวณหน้าบ้านนายสมัย  คะเน ขนาด 0.60 เมตร 18 ท่อน และ บ่อพัก 1 บ่อ ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสันปูเลย จำนวน 1 โครงการ 680,000.- บาท (หกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) และนายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลยได้อนุมัติให้ใช้ราคากลางดังกล่าวแล้วนั้น (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ปร.4,ปร.5 และ ปร.6)
  ย้อนกลับ