ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

แจ้งร้องเรียนงานบุคคล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
69
เมื่อวานนี้
249
เดือนนี้
3,494
เดือนที่แล้ว
6,405
ปีนี้
79,296
ปีที่แล้ว
37,413
ทั้งหมด
197,553
ไอพี ของคุณ
54.227.186.112

 ชื่อเอกสาร : ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7   [ 07 กุมภาพันธ์ 2561 ]
รายละเอียดเอกสาร บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ได้จัดทำราคากลางงานก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 (บริเวณหมู่บ้านพรสวรรค์ ถึง บริเวณบ้านนางดี  คุณยศยิ่ง) บ้านท่ารั้ว ตำบลสันปูเลย ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 448 ท่อน พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.14x1.14 เมตร จำนวน 49 บ่อ ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสันปูเลย จำนวน 1,260,000.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นบาทถ้วน) และนายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลยได้อนุมัติให้ใช้ราคากลางดังกล่าวแล้วนั้น (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ปร.4 , ปร.5 , ปร.6)
  ย้อนกลับ