ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

แจ้งร้องเรียนงานบุคคล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
173
เมื่อวานนี้
205
เดือนนี้
4,669
เดือนที่แล้ว
5,435
ปีนี้
67,267
ปีที่แล้ว
37,413
ทั้งหมด
185,524
ไอพี ของคุณ
54.225.26.44

 ชื่อเอกสาร : ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นละองฝอยหลังรถกระบะ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ   [ 30 ตุลาคม 2560 ]
รายละเอียดเอกสาร ประกาศเทศบาลตำบลสันปูเลย เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นละอองฝอยหลังรถกระบะ จำนวน 1 เครื่่อง ด้วยวิธีประกวดราค่าอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
เทศบาลตำบลสันปูเลย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการดังนี้ เครื่องพ่นเคมีชนิดลออองฝอยหลังรถ จำนวน 1 เครื่อง กระบะเครื่องยนต์ 2 สูบ 4 จังหวะ 18 แรงม้า อัตราการพ่นสารเคมี 0-60 ลิตร/ชั่วโมง จำนวนหัวพ่นสารเคมี 4 หัวพ่น สามารถปรับทิศทางได้อิสระ กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ 400.- บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ในระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.splmu.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข 053-011640 ในวันและเวลาราชการ ผู้สนใจต้องการทรายรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดสอบถามมายังเทศบาลตำบลสันปูเลย ผ่านทางอีเมลล์ 5500503@dla.go.th ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2560 โดยเทศบาลตำบลสันปูเลยจะชี้แจงรายละอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.splmu.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2560 โดย นายสว่าง  หนักแน่น  นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย 
  ย้อนกลับ