ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ร้องเรียนร้องทุกข์

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ข้อมูล ITA

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

แจ้งร้องเรียนงานบุคคล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

จองคิวขอรับบริการออนไลน์

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
140
เมื่อวานนี้
267
เดือนนี้
5,575
เดือนที่แล้ว
8,902
ปีนี้
87,242
ปีที่แล้ว
82,479
ทั้งหมด
287,978
ไอพี ของคุณ
18.207.132.114

 ชื่อเอกสาร : จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำเทศบาลตำบลสันปูเลย จำนวน 1 เครื่อง   [ 02 ตุลาคม 2560 ]
รายละเอียดเอกสาร ตามที่ เทศบาลตำบลสันปูเลย ได้มีโครงการ จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเทศบาลตำบลสันปูเลยโดยเฉพาะวิธีเจาะจง นั้นเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเทศบาลตำบลสันปูเลย จำนวน 1 เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ S.T.Supply โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 57,600.00 บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 


ย้อนกลับ