ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

แจ้งร้องเรียนงานบุคคล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
207
เมื่อวานนี้
292
เดือนนี้
5,601
เดือนที่แล้ว
6,677
ปีนี้
5,601
ปีที่แล้ว
82,479
ทั้งหมด
206,337
ไอพี ของคุณ
3.84.186.122

 ชื่อเอกสาร : ประกาศรายงานผลการประมูลจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลสันปูเลย ด้วยระบบอ   [ 07 กันยายน 2560 ]
รายละเอียดเอกสาร ประกาศเทศบาลตำบลสันปูเลย เรื่อง รายงานผลการประมูลจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลสันปูเลย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยเทศบาลตำบลสันปูเลย ได้ประกาศประมุลจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลสันปูเลย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561 จำนวน 12 เดือน จ่ายเงินตามน้ำหนักที่ชั่งได้จริง ราคากลางตันละ 1,819.- บาท วงเงินงบประมาณไม่เกิน 5,221,257.- บาท (ห้าล้านสองแสนสองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบเจ็ดบาทถ้วน) ตามเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 1/2560 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด ชั้น 2) นั้น ผลปรากฎว่าไม่มีผุ้มายื่นซองประมูลจ้างแต่อย่างใด จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2560 (ลงชื่อ) นายสว่าง  หนักแน่น ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย 
  ย้อนกลับ