ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

แจ้งร้องเรียนงานบุคคล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
172
เมื่อวานนี้
205
เดือนนี้
4,669
เดือนที่แล้ว
5,435
ปีนี้
67,267
ปีที่แล้ว
37,413
ทั้งหมด
185,524
ไอพี ของคุณ
54.225.26.44

 ชื่อเอกสาร : รายงานผลการสอบราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5   [ 20 เมษายน 2560 ]
รายละเอียดเอกสาร  ด้วยเทศบาลตำบลสันปูเลย ได้ประกาศสอบราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านกอกหม่น ตำบลสันปูเลย (บริเวณหน้าบ้านนางมณีพร  คุณยศยิ่ง ถึงบริเวณบ้านนายธนวน   ปัญญาแก้ว) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 360 ท่อน พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.24x1.24 เมตร จำนวน 40 บ่อ ระยะ 400.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสันปูเลย วงเงินงบประมาณ 1,220,000.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ราคากลาง 1,257,000.-บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) จำนวน 1 โครงการฯ  นั้น ผลปรากฏว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก.แพร่ก่อสร้าง เป็นผู้ชนะการสอบราคา ด้วยวงเงิน 1,068,000.- บาท (หนึ่งล้านหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้)  ย้อนกลับ