ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

แจ้งร้องเรียนงานบุคคล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
207
เมื่อวานนี้
292
เดือนนี้
5,601
เดือนที่แล้ว
6,677
ปีนี้
5,601
ปีที่แล้ว
82,479
ทั้งหมด
206,337
ไอพี ของคุณ
3.84.186.122

 ชื่อเอกสาร : สอบราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านกอกหม่น   [ 18 เมษายน 2560 ]
รายละเอียดเอกสาร  ตามประกาศ เทศบาลตำบลสันปูเลย เรื่องสอบราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านกอกหม่น ตำบลสันปูเลย (บริเวณหน้าบ้านนางมณีพร  คุณยศยิ่ง ถึงบริเวณบ้านนายธนวน   ปัญญาแก้ว) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 360 ท่อน พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.24x1.24 เมตร จำนวน 40 บ่อ ระยะ 400.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสันปูเลย วงเงินงบประมาณ 1,220,000.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ราคากลาง 1,257,000.-บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) จำนวน 1 โครงการฯ  นั้น คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ ของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้เสนอราคาตามประกาศข้างต้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน 1 ราย ดังนี้

 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ประกอบชัยวิศวกรรม

 2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด   ก.แพร่ก่อสร้าง

 3. บริษัท  ทิศเหนือกรุ๊ป (2005) จำกัด

 4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผาปูนวิศวกรรม

 5. บริษัท เชียงใหม่ ราราวู้ดส์ จำกัด

 6. ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุทัยการก่อสร้าง
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้)
  ย้อนกลับ