ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ข่าวสารอาเซียน

ข้อมูล ITA

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

แจ้งร้องเรียนงานบุคคล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

จองคิวขอรับบริการออนไลน์

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
84
เมื่อวานนี้
117
เดือนนี้
4,032
เดือนที่แล้ว
5,887
ปีนี้
64,525
ปีที่แล้ว
98,671
ทั้งหมด
363,932
ไอพี ของคุณ
3.228.10.17

 ชื่อเอกสาร : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางส่งน้ำรูปตั   [ 09 มีนาคม 2560 ]
รายละเอียดเอกสาร  ตามประกาศ เทศบาลตำบลสันปูเลย เรื่องสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางส่งน้ำรูปตัวยู คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านท่ารั้ว ตำบลสันปูเลย (ตั้งแต่บริเวณบ้านนางถนอมศรี  ทรายขาว ถึงถนนหน้าวัดดอนชัย) ขนาดรางภายใน กว้าง 1.20 เมตร ลึก 1.20 เมตร ความหนาพื้นและกำแพง 0.15 เมตร ความยาว 93.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสันปูเลย จำนวน 1 โครงการ วงเงินงบประมาณ 531,000.- บาท (ห้าแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ราคากลาง 544,000.-บาท (ห้าแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) ตามเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ 4/2560 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 โดยกำหนดให้ยื่นเอกสารเสนอราคา ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2560 ซึ่งมีผู้ยื่นเอกสารเสนอราคา จำนวน 7 ราย นั้น คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ ของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้เสนอราคาตามประกาศข้างต้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน 7 ราย ดังนี้
 1.บริษัท กงเทพ จำกัด

 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ขวัญเรือนการก่อสร้าง

 3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติรัช คอนสตรัคชั่น (2544)

 4.บริษัท สารสิริ คอนสตรัคชั่น จำกัด

 5.บริษัท ทิศเหนือกรุ๊ป (2005) จำกัด

 6.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผาปูนวิศวกรรม

 7.ไกรพิชญ์ ปริชานิ
จึงประกาศให้ทราบด้วยทั่วกัน (ตามเอกสารแนบท้ายนี้)
  ย้อนกลับ