ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ร้องเรียนร้องทุกข์

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ข้อมูล ITA

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

แจ้งร้องเรียนงานบุคคล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

จองคิวขอรับบริการออนไลน์

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
53
เมื่อวานนี้
322
เดือนนี้
1,455
เดือนที่แล้ว
9,078
ปีนี้
27,766
ปีที่แล้ว
98,671
ทั้งหมด
327,173
ไอพี ของคุณ
3.233.215.196

 ชื่อเอกสาร : รายงานผลการสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1,2,3,5,7,9,10,11,13,15   [ 16 ธันวาคม 2559 ]
รายละเอียดเอกสาร ด้วยเทศบาลตำบลสันปูเลย ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต งานผิวดทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 5 เซนติเมตร เพื่อซ่อมแซมถนนหมู่ที่ 1,2,3,5,7,9,10,11,13,15
ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสันปูเลย จำนวน 1 โครงการตามเอกสารสอบราราจ้างเลขที่ 1/2560 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งได้ทำการเปิดซองสอบราคาเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
การจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด ชั้น 2 )

ผลปรากฏว่า บริษัท กาญจนาธุรกิจก่อสร้าง จำกัด เป็นผู้ชนะการสอบราคาด้วยวงเงิน 670,000.- บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

จึงประกาศให้ทราบด้วยทั่วกัน
  ย้อนกลับ