ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ร้องเรียนร้องทุกข์สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

แจ้งร้องเรียนงานบุคคล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
2,433
เมื่อวานนี้
252
เดือนนี้
4,743
เดือนที่แล้ว
10,077
ปีนี้
14,820
ปีที่แล้ว
82,479
ทั้งหมด
215,556
ไอพี ของคุณ
18.212.206.217

 ชื่อเอกสาร : ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันาคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต   [ 16 ธันวาคม 2559 ]
รายละเอียดเอกสาร ตามประกาศ เทศบาลตำบลสันปูเลย เรื่องสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 5 เซนติเมตร เพื่อซ่อมแซมถนนหมู่ที่ 1,2,3,5,7,9,10,11,13,15 ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสันปูเลย
จำนวน 1 โครงการ ตามเอกสารสอบราคาจ้างเลข 1/2560 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ตามเอกสารสอบราคาโดยกำหนดให้ยื่นเอกสารเสนอราคา ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ซึ่งมีผู้ยื่นเอกสารเสนอราคา 2 ราย

คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้เสนอราคาตามประกาศข้างต้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน 2 ราย ดังนี้

1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริศักดิ์พูนผลก่อสร้าง
2. บริษัท กาญจนาธุรกิจก่อสร้าง จำกัด

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
  ย้อนกลับ