ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ร้องเรียนร้องทุกข์

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ข้อมูล ITA

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

แจ้งร้องเรียนงานบุคคล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

จองคิวขอรับบริการออนไลน์

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
156
เมื่อวานนี้
395
เดือนนี้
7,796
เดือนที่แล้ว
9,424
ปีนี้
43,531
ปีที่แล้ว
98,671
ทั้งหมด
342,938
ไอพี ของคุณ
34.204.168.209

 ชื่อเอกสาร : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   [ 28 เมษายน 2563 ]
รายละเอียดเอกสาร


ประกาศเทศบาลตำบลสันปูเลย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 180 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 900.00 ตารางเมตร พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.12 เมตร สายทาง ชม.ถ.77+001 ช่วงถนนหน้าป่าช้าป่าขุย หมู่ที่ 7 ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสันปูเลย ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ 795,000.- บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 900,000.- บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้


  ย้อนกลับ