ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ข่าวสารอาเซียน

ข้อมูล ITA

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

แจ้งร้องเรียนงานบุคคล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

จองคิวขอรับบริการออนไลน์

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
111
เมื่อวานนี้
136
เดือนนี้
4,290
เดือนที่แล้ว
5,887
ปีนี้
64,783
ปีที่แล้ว
98,671
ทั้งหมด
364,190
ไอพี ของคุณ
3.230.119.106

 ชื่อเอกสาร : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ ช่วงถนนหน้าป่าช้าป่าขุย หมู่ที่ 7   [ 21 เมษายน 2563 ]
รายละเอียดเอกสาร

ประกาศเทศบาลตำบลสันปูเลย เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางฯ


บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ได้จัดทำราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 180 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 900.00 ตารางเมตร ยาว 180 เมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.30 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.12 เมตร สายทาง ชม.ถ. 77-001  ช่วงถนนหน้าป่าช้าป่าขุย หมู่ที่ 7 ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสันปูเลย เรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน 900,000.- บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

  ย้อนกลับ