ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ร้องเรียนร้องทุกข์

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ข้อมูล ITA

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

แจ้งร้องเรียนงานบุคคล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

จองคิวขอรับบริการออนไลน์

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
156
เมื่อวานนี้
395
เดือนนี้
7,796
เดือนที่แล้ว
9,424
ปีนี้
43,531
ปีที่แล้ว
98,671
ทั้งหมด
342,938
ไอพี ของคุณ
34.204.168.209

 ชื่อเอกสาร : ราคากลางงานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่   [ 05 พฤษภาคม 2563 ]
รายละเอียดเอกสาร

ประกาศเทศบาลตำบลสันปูเลย เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง 


บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ได้จัดทำราคากลางงานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันปูเลย หมู่ที่ 5 เรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน 2,807,896.78 บาท (สองล้านแปดแสนเจ็ดพันแปดร้อยเก้าสิบหกบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์) รายละเอียดปรากตามเอกสารแนบท้ายนี้

      

ย้อนกลับ