ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ร้องเรียนร้องทุกข์

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ข้อมูล ITA

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

แจ้งร้องเรียนงานบุคคล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

จองคิวขอรับบริการออนไลน์

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
62
เมื่อวานนี้
301
เดือนนี้
2,883
เดือนที่แล้ว
9,078
ปีนี้
29,194
ปีที่แล้ว
98,671
ทั้งหมด
328,601
ไอพี ของคุณ
3.230.76.196

 ชื่อเอกสาร : ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง   [ 03 มีนาคม 2563 ]
รายละเอียดเอกสาร

ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลาง 


บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ได้จขัดทำราคากลางงานก่อสร้างศาลาประกอบพิธีกรรม สุสานบ้านยางพระธาตุ หมู่ทร่11 บ้านยางพระธาตุ กว้าง 7.00 เมตร ยาว 16.50 เมตร ตามแบบแปลนของทางเทศบาลตำบลสันปูเลย เรียบร้อยแล้วเป็นเงินทั้งสิ้น 918,000.-บาท(เก้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

  ย้อนกลับ