ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ร้องเรียนร้องทุกข์

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ข้อมูล ITA

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

แจ้งร้องเรียนงานบุคคล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

จองคิวขอรับบริการออนไลน์

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
200
เมื่อวานนี้
229
เดือนนี้
7,401
เดือนที่แล้ว
9,424
ปีนี้
43,136
ปีที่แล้ว
98,671
ทั้งหมด
342,543
ไอพี ของคุณ
3.231.220.225

 ชื่อเอกสาร : ประกวดราคาฯจ้างจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลฯ   [ 24 กันยายน 2562 ]
รายละเอียดเอกสาร

เทศบาลตำบลสันปูเลย มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลสันปูเลย จำนวน 11 เดือน (ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 - เดือนกันยายนิ2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding จ่ายเงินตามน้ำหนักที่ชั่งได้จริง แต่ไม่เกินวงเงินที่กำหนด ราคากลางตันละ 1,538 บาท วงเงินงบประมาณในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 5,078,355 บาท (ห้าล้านเจ็ดหมื่นแปดพันสามร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

  ย้อนกลับ