ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ร้องเรียนร้องทุกข์

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ข้อมูล ITA

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

แจ้งร้องเรียนงานบุคคล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

จองคิวขอรับบริการออนไลน์

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
202
เมื่อวานนี้
318
เดือนนี้
8,079
เดือนที่แล้ว
8,793
ปีนี้
70,563
ปีที่แล้ว
82,479
ทั้งหมด
271,299
ไอพี ของคุณ
35.172.100.232

 ชื่อเอกสาร : ประกาศ เทศบาลตำบลสันปูเลย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซืั้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 22 รายการ เพื   [ 06 กันยายน 2562 ]
รายละเอียดเอกสาร

ตามที่เทศบาลตำบลสันปูเลย ได้มีโครงการซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 22 รายการ เพื่อใช้ในงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน  22 รายการ รายละเอียดตามคุณลักษณะเฉพาะแนบท้าย จำนวน 1 โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณิชารีย์ คอนเน็คชั้่น แอนด์ เซอร์วิส (ขายส่ง ขายปลีก ให้บริการ) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 99,635.00 บาท (เก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2562 โดยนายสนธยาต่างใจ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย 

  ย้อนกลับ