ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ข่าวสารอาเซียน

ข้อมูล ITA

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

แจ้งร้องเรียนงานบุคคล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

จองคิวขอรับบริการออนไลน์

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
132
เมื่อวานนี้
97
เดือนนี้
1,490
เดือนที่แล้ว
4,560
ปีนี้
50,443
ปีที่แล้ว
98,671
ทั้งหมด
349,850
ไอพี ของคุณ
34.229.119.29

 ชื่อเอกสาร : ประกาศเทศบาลตำบลสันปูเลย เรื่อง อายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์    [ 11 กรกฎาคม 2562 ]
รายละเอียดเอกสาร

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ได้บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดตาม มาตรา 4 (6) ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐในการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินและการทรวงการคลังได้จัดทำประกาศ เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติ โดยให้จัดทำรายงานสินทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แสดงมูลค่ารวมของสินทรัพย์และค่าเสื่อมราคาสะสมตามประเภทสินทรัพย์ โดยยึดถือหลักเกณฑ์การกำหนดอายุการใช้งานตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด เทศบาลตำบลสันปูเลย จึงได้กำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ เพื่อใช้เป้นหลักเกรฑ์ในการจัดทำรายงานสำรวจสินทรัพย์ เพื่อจัดทำบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561 ตามเอกสารแนบท้ายนี้ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 โดยนายสนธยยา  ต่างใจ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย 

  ย้อนกลับ