ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ร้องเรียนร้องทุกข์

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ข้อมูล ITA

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

แจ้งร้องเรียนงานบุคคล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

จองคิวขอรับบริการออนไลน์

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
121
เมื่อวานนี้
310
เดือนนี้
848
เดือนที่แล้ว
9,078
ปีนี้
27,159
ปีที่แล้ว
98,671
ทั้งหมด
326,566
ไอพี ของคุณ
3.230.76.196นายกิติกวิน คุณยศยิ่ง
ประธานสภาเด็กและเยาวชนตำบลสันปูเลยเด็กหญิงกนกอร ครินชัย
รองประธานสภาเด็กและเยาวชนตำบลสันปูเลยนายภาณุพงศ์ กาบแก้ว
รองประธานสภาเด็กและเยาวชนตำบลสันปูเลยเด็กชายวิชยุตย์ นาวิก
ผู้บริหารสภาเด็กและเยาวชนฯนายเดวิช คำวัง
ผู้บริหารสภาเด็กและเยาวชนฯนายณัฐพงศ์ ใจมาดิน
ผู้บริหารสภาเด็กและเยาวชนฯนายศุภกร ไชยชนะ
ผู้บริหารสภาเด็กและเยาวชนฯนายพงษ์พัฒน์ สกล
ผู้บริหารสภาเด็กและเยาวชนฯเด็กหญิงนิมิตรา จิตทอแสง
ผู้บริหารสภาเด็กและเยาวชนฯเด็กหญิงอมรวรรณ ลายใส
ผู้บริหารสภาเด็กและเยาวชนฯเด็กหญิงเจริญศรี ลุงตา
ผู้บริหารสภาเด็กและเยาวชนฯนายสุชาติ อุราพร
ผู้บริหารสภาเด็กและเยาวชนฯเด็กหญิงจิรธิดา ดีกาญจน์กุล
ผู้บริหารสภาเด็กและเยาวชนฯเด็กหญิงจันทนี ลุงต๊ะ
ผู้บริหารสภาเด็กและเยาวชนฯนายไม้
ผู้บริหารสภาเด็กและเยาวชนฯเด็กชายศุภนัฐ จิโรภาสสกุล
ผู้บริหารสภาเด็กและเยาวชนฯนายมานะ ภูผาพิพัฒน์ผล
ผู้บริหารสภาเด็กและเยาวชนฯนายเพิ่มพูน ลุงนุ
ผู้บริหารสภาเด็กและเยาวชนฯนายกฤษณะ คุณยศยิ่ง
ผู้บริหารสภาเด็กและเยาวชนฯนายสิรวิชย์ เปรมจิตต์
ผู้บริหารสภาเด็กและเยาวชนฯ