ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ข่าวสารอาเซียน

ข้อมูล ITA

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

แจ้งร้องเรียนงานบุคคล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

จองคิวขอรับบริการออนไลน์

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
84
เมื่อวานนี้
117
เดือนนี้
4,032
เดือนที่แล้ว
5,887
ปีนี้
64,525
ปีที่แล้ว
98,671
ทั้งหมด
363,932
ไอพี ของคุณ
3.228.10.17


ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การขอรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี


ข่าวประชาสัมพันธ์: ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การขอรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี กรณีผู้เสียชีวิตมีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีสัญชาติไทย ผู้สูงอายุมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เว้นแต่ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ยังไม่มีบัตร ให้ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้รับรองอื่นตามที่อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุกำหนด ผู้ที่รับผิดชอบในการจัดการศพฯ ยื่นคำขอรับเงินตามภูมิลำเนา ได้ที่ สนง.พมจ.เชียงใหม่ หรือที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด และเทศบาลตำบลสันปูเลย โดยยื่นคำขอภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ออกใบมรณะบัตร เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับเงิน สำเนาใบมรณะบัตร สำเนาทะเบียน สำเนาบัตรประชาชน สำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ของผู้เสียชีวิต อย่างละ 1 ฉบับ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารของผู้ขอรับเงิน อย่างละ 1 ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) สำเนาบัตรข้าราชการของผู้ใหญ่บ้านหรือผู้รับรองอื่น จำนวน 1 ใบ โดยแนบคำร้อง ศผส.01 และ ศผส.02 แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ โทรศัพท์ 053-011640 ต่อ 122 ในวันเวลาราชการ


 
19 สิงหาคม 2563