ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ข่าวสารอาเซียน

ข้อมูล ITA

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

แจ้งร้องเรียนงานบุคคล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

จองคิวขอรับบริการออนไลน์

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
36
เมื่อวานนี้
117
เดือนนี้
4,032
เดือนที่แล้ว
5,887
ปีนี้
64,525
ปีที่แล้ว
98,671
ทั้งหมด
363,932
ไอพี ของคุณ
23.21.4.239


ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันปูเลย ประจำปี พ.ศ. 2563

ประกาศเทศบาลตำบลสันปูเลย

เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันปูเลย ประจำปีการศึกษา 2563

ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันปูเลย จะเปิดรับสมัครเด็กเล็ก โดยทำการคัดเลือกให้เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 60 คน ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับสมัคร ดังนี้

1.คุณสมบัตรของผู้สมัคร 

1.1เด็กที่สมัครมีภูมิลำเนาหรืออาศัยอยู่ทั้งในเขตเทศบาลตำบลสันปุเลยและนอกเขตเทศบาล

1.2เด็กที่สมัครต้องมีอายุ 2 ปีบริบูรณ์ (เด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2561)

1.3 เด็กที่สมัครต้องเป็นเด็กที่มีสุขภาพแบ็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่นๆที่จะทำให้เป็นอุปสรรต่อการเรียน.

2.จำนวนเด็กที่รับเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 60 คน

3.หลักฐานและเอกสารที่ต้องนำมาใช้ในวันสมัคร

3.1ใบสมัครของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่กรอกความสมบูรณ์แล้ว

3.2สำเนาทะเบียนบ้านและฉบับจริง จำนวน 2 ชุด

3.3สำเนาบัตรประจำตาและมารดา จำนวน 2 ชุด

3.4สำเนาสูติบัตรและฉบับจริง จำนวน 2 ชุด

3.5ต้องนำเด็กมารายงานตัวในวันที่สมัคร

3.6ใบรับรองแพทย์และสมุดบันทึกสุขภาพ พร้อมสำเนาประวัติการรับวัคซีน

3.7 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน  4 ใบ

3.8 สำเนาบัตรโรงพยาบาลของเด็ก

 

ติดต่อรับใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้  จึงถึง 31 มีนาคม 2563 ในวัน เวลาราชการ ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันปูเลย 


 
14 กุมภาพันธ์ 2563