ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ร้องเรียนร้องทุกข์

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ข้อมูล ITA

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

แจ้งร้องเรียนงานบุคคล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

จองคิวขอรับบริการออนไลน์

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
304
เมื่อวานนี้
205
เดือนนี้
4,971
เดือนที่แล้ว
8,418
ปีนี้
13,389
ปีที่แล้ว
98,671
ทั้งหมด
312,796
ไอพี ของคุณ
35.175.113.29


โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันปูเลยประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์: ด้วยโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันปูเลย จะดำเนินการรับสมัครนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล 1 (อายุ 3 – 4 ปี ) ปีการศึกษา 2563 จำนวน 75 คน โดยมีคุณสมบัติคือ เป็นเด็กที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลสันปูเลยและพื้นที่ใกล้เคียง ต้องเกิดระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 – 16 พฤษภาคม 2560 ต้องเป็นเด็กที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอื่นๆ ที่จะทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียน เอกสารสมัครเรียน ใบสมัครโรงเรียนอนุบาล สำเนาสูติบัตร จำนวน 2 ชุด สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน จำนวน 2 ชุด สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา มารดาหรือผู้ปกครอง จำนวน 2 ชุด/ท่าน สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดาหรือผู้ปกครอง จำนวน 2 ชุด/ท่าน สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา มาดาหรือผู้ปกครอง จำนวน 2 ชุด/ท่าน สำเนาเอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) สำเนาสมุดบันทึกสุขภาพ (หน้าการรับการฉีดวัคซีนของเด็ก ที่มีลายมือบันทึกสุขภาพจากโรงพยาบาล) ต้องนำตัวเด็กมาแสดงตัวในวันยื่นใบสมัคร วันรับสมัคร 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2563 ประกาศรายชื่อ วันที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป


 
06 กุมภาพันธ์ 2563