ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ข่าวสารอาเซียน

ข้อมูล ITA

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

แจ้งร้องเรียนงานบุคคล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

จองคิวขอรับบริการออนไลน์

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
92
เมื่อวานนี้
260
เดือนนี้
2,236
เดือนที่แล้ว
5,653
ปีนี้
56,842
ปีที่แล้ว
98,671
ทั้งหมด
356,249
ไอพี ของคุณ
18.233.111.242


กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพเทศบาลตำบลสันปูเลย งวดเดือนกุมภาพันธ์ 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์: เทศบาลตำบลสันปูเลย ได้กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพงวดเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
สายที่ 1
หมู่ที่ 1 บ้านสันปูเลย เวลา 03.00-14.00 น. ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 2 บ้านสันต้นดู่ เวลา 14.30-15.00 น. ณ วัดสันต้นดู่
หมู่ที่ 5 บ้านกอกหม่น เวลา 15.00-15.30 น. ณ วัดกอกหม่น
หมู่ที่ 12 บ้านสันทราย เวลา 15.30-16.00 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน
หมู่ที่ 13 บ้านฝ้ายทอง เวลา 16.00-16.30 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน
สายที่ 2
หมูที่ 7 บ้านท่ารั้ว เวลา 13.00-13.30 น. ณ โรงเรียนผู้สูงอายุ
หมู่ที่ 3 บ้านป่าขุย เวลา 14.30-15.00 น. ณ วัดป่าขุย
หมู่ที่ 8 บ้านป่าเสร้าน้อย เวลา 15.00-15.30 น. ณ วัดป่าเสร้าหลวง
หมู่ที่ 6 บ้านป่าเสร้าหลวง เวลา 15.30-16.00 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน
หมู่ที่ 4 บ้านยางทอง เวลา 16.00-16.30 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน
สายที่ 3
หมู่ที่ 15 บ้านไร่กองงาม เวลา 13.00-13.30 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์
หมู่ที่ 11 บ้านยางพระธาตุ เวลา 14.30-15.00 น. ณ ศาลาประปาหมู่บ้าน
หมู่ที่ 14 บ้านสันทุ่งใหม่ เวลา 15.00-15.30 น. ณ ศาลาประปาหมู่บ้าน
หมู่ที่ 10 บ้านร้องขุ่น เวลา 15.30-16.00 น. ณ วัดร้องขุ่น
หมู่ที่ 9 บ้านสันต้นม่วงใต้ เวลา 16.00-16.30 น. ณ วัดอัมพวัน

หมายเหตุ กรณีผู้มีสิทธิรับเงินไม่สามารถไปรับเงินตามกำหนดเวลาข้างต้นได้ให้มาติดต่อรับเงินในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องสวัสดิการและพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลสันปูเลย ติดต่อ 053-011640 ต่อ 122 ในวันเวลาราชการ


 
06 กุมภาพันธ์ 2563