ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ร้องเรียนร้องทุกข์

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ข้อมูล ITA

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

แจ้งร้องเรียนงานบุคคล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

จองคิวขอรับบริการออนไลน์

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
23
เมื่อวานนี้
360
เดือนนี้
5,985
เดือนที่แล้ว
8,418
ปีนี้
14,403
ปีที่แล้ว
98,671
ทั้งหมด
313,810
ไอพี ของคุณ
3.214.224.224


ประชาสัมพันธ์เชิญร่วมกิจกรรมงานซ๊ะป๊ะของดีอำเภอดอยสะเก็ด ครั้งที่ 12 และเชิญร่วมส่งผลิตภัณฑ์เข้าประก

ข่าวประชาสัมพันธ์: ด้วยอำเภอดอยสะเก็ด ได้กำหนดจัดงาน ซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด ประจำปี พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 11 – 14 กุมภาพันธ์ ณ บริเวณสนามกีฬาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลิตผล และผลิตภัณฑ์ชุมชนต่างๆ ในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ดให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้ผลิตภัณฑ์ในชุมชน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมในเรื่องการท่องเที่ยวของอำเภอดอยสะเก็ด โดยได้จัดประกวดผลผลิตทางการเกษตรจำนวน 9 ชนิด การประกวดอาหารพื้นเมือง (ลาบเนื้อ) พร้อมเครื่องเคียงในโตกจำนวนตำบลละ 1 ทีม ๆ ละ 3 คน จึงขอประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรในพื้นที่ที่สนใจเข้าร่วมส่งผลิตผลทางการเกษตรเข้าประกวด ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 – 12.30 น. และการประกวดอาหารพื้นเมือง (ลาบเนื้อ) พร้อมเครื่องเคียงในโตก ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณสนามกีฬาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบ


 
23 มกราคม 2563