ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ร้องเรียนร้องทุกข์

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ข้อมูล ITA

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

แจ้งร้องเรียนงานบุคคล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

จองคิวขอรับบริการออนไลน์

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
211
เมื่อวานนี้
229
เดือนนี้
7,401
เดือนที่แล้ว
9,424
ปีนี้
43,136
ปีที่แล้ว
98,671
ทั้งหมด
342,543
ไอพี ของคุณ
3.231.220.225


ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลวัตถุอันตรายทางการเกษตร

ข่าวประชาสัมพันธ์: ด้วยเทศบาลตำบลสันปูเลย ได้รับแจ้งจากสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลวัตถุอันตรายทางการเกษตรให้เกษตรกรในพื้นที่ทราบ เกี่ยวกับลักษณะและอันตายตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 โดยแจ้งให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนและผู้เกี่ยวข้องได้แจ้งให้เกษตรกรทราบ รายละเอียด พรบ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ระบุบทบาทหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เข้าไปตรวจสอบการใช้วัตถุอันตรายพาราควอต ไกลโฟเซต และคอลร์ไพริฟอส ภายในเขตท้องที่รับผิดชอบ ตรวจสอบการใช้วัตถุอันตรายของเกษตรกรให้ถูกต้องตรงตามคำแนะนำบนฉลาก เมื่อปรากฏว่าเกษตรกรไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำในฉลากให้แจ้งเกษตรกรเพื่อปฏิบัติให้ถูกต้อง แจ้งเบาะแสการกระทำผิดตามกฎหมายแก่เจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร คำแนะนำ พาราควอตและไกลโฟเซต ให้ใช้เฉพาะเพื่อกำจัดวัชพืชในการปลูกอ้อย ยางพารา ปาล์มน้ำมัน มันสำปะหลัง ข้าวโพด และไม้ผลเท่านั้น ห้ามใช้สำหรับปลูกพืชผัก พืชสมุนไพร พื้นที่ต้นน้ำ และพื้นที่สาธารณะ คอลร์ไพริฟอส ให้ใช้สำหรับเพื่อกำจัดแมลงในการปลูกไม้ดอก พืชไร่ และไม้ผล สำหรับไม้ผลให้ใช้เฉพาะเพื่อกำจัดหนอนเจาะลำต้นเท่านั้น ห้ามใช้ปลูกพืชผัก พืชสมุนไพร พื้นที่ต้นน้ำ และพื้นที่สาธารณะ คำแนะนำสำหรับเกษตรกรผู้ต้องการใช้วัตถุอันตราย 3 ชนิด ติดต่อสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้าน สมัครเข้ารับการเรียนรู้ และทดสอบตามหลักสูตรที่กำหนด เลือกซื้อวัตถุอันตรายจากร้านที่ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย อ่านฉลากและปฏิบัติตามคำแนะนำในฉลาก ขณะผสมและใช้วัตถุอันตาย ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสม เลือกใช้หัวฉีดและอุปกรณ์เครื่องพ่นที่เหมาะสม หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อกรมวิชาการเกษตร หรือสำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด


 
08 ตุลาคม 2562