ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ร้องเรียนร้องทุกข์

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ข้อมูล ITA

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

แจ้งร้องเรียนงานบุคคล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

จองคิวขอรับบริการออนไลน์

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
104
เมื่อวานนี้
214
เดือนนี้
6,843
เดือนที่แล้ว
8,418
ปีนี้
15,261
ปีที่แล้ว
98,671
ทั้งหมด
314,668
ไอพี ของคุณ
3.233.221.149


มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ เปิดรับสมัครผู้พิการอบรมสร้างอาชีพ (ฟรี)

ข่าวประชาสัมพันธ์: ด้วยมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ แจ้งประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครผู้พิการเข้าร่วมโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพอิสระสำหรับผู้พิการ โดยจัดอบรมโครงการสนับสนุนการฝึกงานการสร้างอาชีพเพื่อผู้พิการ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แก่ผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการ โดยมีหลักสูตรการอบรมคือ โครงการอบรมการซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า โครงการอบรมแปรรูปอาหาร โครงการอบรมเกษตรผสมผสาน ผู้สมัครต้องมีบัตรประจำตัวผู้พิการที่แยกตามประเภทความพิการ ในกรณีมีผู้ดูแลคนพิการต้องเป็นผู้ดูแลที่มีชื่อยู่หลังบัตรผู้พิการ ผู้พิการต้องมีอายุต่ำกว่า 18 ปี และที่มีอายุ 72 ปีขึ้นไป เป็นผู้พิการติดเตียง ผู้พิการด้านสติปัญญาและจิตใจ หลักฐานการสมัคร สำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ 5 ชุด สำเนาทะเบียนบ้าน 5 ชุด สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 5 ชุด รูปหน้าตรง 1 นิ้ว 5 รูป ระยะเวลาฝึกอบรม กำหนดวันและเวลาจะแจ้งให้ทราบภายหลังจากทางราบการอนุมัติโครงการอบรม ศูนย์ฝึกอบรมคนพิการอาเซียน ดูแลสนับสนุนค่าใช้จ่ายระหว่างการฝึกอบรม เว้นแต่ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาฝึกอบรม ซึ่งจะพิจารณาเป็นรายๆ ไป รวมทั้งพิจารณาจากงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน


 
23 สิงหาคม 2562