ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ร้องเรียนร้องทุกข์

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ข้อมูล ITA

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

แจ้งร้องเรียนงานบุคคล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

จองคิวขอรับบริการออนไลน์

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
118
เมื่อวานนี้
214
เดือนนี้
6,843
เดือนที่แล้ว
8,418
ปีนี้
15,261
ปีที่แล้ว
98,671
ทั้งหมด
314,668
ไอพี ของคุณ
3.233.221.149


กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพเทศบาลตำบลสันปูเลย งวดเดือนกันยายน 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์: เทศบาลตำบลสันปูเลย ได้กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพงวดเดือน กันยายน 2562 ระหว่างวันที่ 3 – 4 กันยายน 2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
วันที่ 3 กันยายน 2562 วันที่ 4 กันยายน 2562
หมู่ที่ 1 บ้านสันปูเลย 03.00-14.00 น. ณ วัดสันปูเลย หมู่ที่ 7 บ้านท่ารั้ว 13.00-14.00 น. ณ วัดท่ารัว
หมู่ที่13 บ้านฝ้ายทอง 14.00-15.00 น. ณ วัดยางทอง หมู่ที่ 8 บ้านป่าเสร้าน้อย 14.00-14.30 น. ณ วัดป่าเสร้า
หมู่ที่ 12 บ้านสันทราย 15.00-16.00 น. ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านป่าเสร้าหลวง 14.30-15.00 น.ณ วัดป่าเสร้าหลวง
หมู่ที่ 2 บ้านสันต้นดู่ 13.00-14.00 น. ณ วัดสันต้นดู่ หมู่ที่ 10 บ้านร้องขุ่น 13.00-14.00 ณ วัดร้องขุ่น
หมู่ที่ 5 บ้านกอกหม่น 14.00-15.00 น. ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านสันทุ่งใหม่ 14.00-15.00 น. ณ.ศาลา SML
หมู่ที่ 3 บ้านป่าขุย 13.00-14.00 น. ณ วัดป่าขุย หมู่ที่ 15 บ้านไร่กองงาม 15.00-16.00 น. ณ ศาลา sml
หมู่ที่ 4 บ้านยางทอง 14.00-15.00 น. ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 สันต้นม่วงใต้ 14.00-15.00 น. ณ วัดอัมพวัน
หมู่ที่ 11 บ้านยางพระธาตุ 13.00-14.00 น. ณ วัดยางพระธาตุ

หมายเหตุ กรณีผู้มีสิทธิรับเงินไม่สามารถไปรับเงินตามกำหนดเวลาข้างต้นได้ให้มาติดต่อรับเงินในวันที่ 5 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องสวัสดิการและพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลสันปูเลย ติดต่อ 053-011640 ต่อ 122 ในวันเวลาราชการ


 
02 กันยายน 2562