ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ร้องเรียนร้องทุกข์

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ข้อมูล ITA

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

แจ้งร้องเรียนงานบุคคล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

จองคิวขอรับบริการออนไลน์

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
143
เมื่อวานนี้
73
เดือนนี้
5,643
เดือนที่แล้ว
8,641
ปีนี้
5,643
ปีที่แล้ว
98,671
ทั้งหมด
305,050
ไอพี ของคุณ
3.83.32.171


ผลการสำรวจประเมินโครงการหมู่บ้านสะอาด ปลอดโรคไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ. 2562


ข่าวประชาสัมพันธ์: ตามที่สำนักงานเทศบาลตำบลสันปูเลย ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสันปูเลย ชมรม อสม. ตำบลสันปูเลย ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาล และผู้นำชุมชน ได้กำหนดลงพื้นที่เพื่อสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เมื่อวันศุกร์ ที่ 9 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งได้สรุปผลการสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายครอบคลุมทั้ง 15 หมู่บ้าน
หมู่บ้าน จำนวน
ครัวเรือน ครัวเรือน
ที่พบลูกน้ำ HI จำนวน
ภาชนะ ภาชนะ
ที่พบลูกน้ำ CI สีของธง
1 สันปูเลย 30 1 3.33 26 2 7.69 สีเขียว
2 สันต้นดู่ 30 3 10 53 9 16.98 สีแดง
3 ป่าขุย 30 7 23.3 100 13 13 สีแดง
4 ยางทอง 31 4 12.9 63 11 17.46 สีแดง
5 กอกหม่น 30 1 3.33 149 1 0.67 สีเขียว
6 ป่าเสร้าหลวง 30 5 16.7 36 11 30.55 สีแดง
7 ท่ารั้ว 32 8 25 142 8 5.63 สีแดง
8 ป่าเสร้าน้อย 31 5 16.1 80 18 22.5 สีแดง
9 สันต้นม่วงใต้ 30 10 33.3 41 13 31.7 สีแดง
10 ร้องขุ่น 31 4 12.9 84 4 4.76 สีแดง
11 ยางพระธาตุ 30 4 13.3 90 19 21.11 สีแดง
12 สันทราย 30 0 0 82 0 0 สีขาว
13 ฝ้ายทอง 31 2 6.45 88 2 2.27 สีเขียว
14 สันทุ่งใหม่ 31 2 6.45 98 3 3.06 สีเขียว
15 ไร่กองงาม 27 5 18.5 87 10 11.49 สีแดง


 
13 สิงหาคม 2562