ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ร้องเรียนร้องทุกข์

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ข้อมูล ITA

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

แจ้งร้องเรียนงานบุคคล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

จองคิวขอรับบริการออนไลน์

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
142
เมื่อวานนี้
73
เดือนนี้
5,643
เดือนที่แล้ว
8,641
ปีนี้
5,643
ปีที่แล้ว
98,671
ทั้งหมด
305,050
ไอพี ของคุณ
3.83.32.171


ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกรตำบลสันปูเลย

ข่าวประชาสัมพันธ์: ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้มอบหมายให้สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2562/63 เพื่อให้มีระบบฐานข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ในการวางแผนและพัฒนาภาคการเกษตร ตลอดจนทราบสถานการณ์การเพาะปลูกของเกษตรกร ประมาณการผลผลิตที่จะออกสู่ตลาดในช่วงเวลาต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้การขึ้นทะเบียนเกษตรกรเป็นไปตาวัตถุประสงค์ สำหรับตำบลสันปูเลยกำหนดช่วงเวลาในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรวันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้
19 สิงหาคม 2562 09.00-12.00 น.
13.00-16.00 น. หมู่ที่ 1,2
หมู่ที่ 3,4,56 สถานที่ ศพก.ตำบลสันปูเลย หมู่ 2
20 สิงหาคม 2562 09.00-12.00 น.
13.00-16.00 o” หมู่ที่ 7,8,9,10
หมู่ที่ 11,12,13,
14,15 สถานที่ ศพก.ตำบลสันปูเลย หมู่ 2


 
24 กรกฎาคม 2562