ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ร้องเรียนร้องทุกข์

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ข้อมูล ITA

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

แจ้งร้องเรียนงานบุคคล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

จองคิวขอรับบริการออนไลน์

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
264
เมื่อวานนี้
227
เดือนนี้
4,225
เดือนที่แล้ว
9,500
ปีนี้
49,737
ปีที่แล้ว
82,479
ทั้งหมด
250,473
ไอพี ของคุณ
54.211.135.32


โครงการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่่รับชำระภาษีรถยนต์ ประจำปี 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์: เทศบาลตำบลสันปูเลยได้รับแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์การออกหน่วยบริการเคลื่อนที่รับชำระภาษีรถประจำปี จากสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่รับชำระภาษีรถประจำปีตามโครงการเร่งรัดภาษีค้างชำระตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 เพื่อเป็นการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเจ้าของรถในเขตพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด โดยกำหนดให้บริการในวันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด ในการยื่นชำระภาษีเจ้าของรถจะต้องนำหลักฐานได้แก่ ใบคู่มือจดทะเบียนรถจังหวัดใดก็ได้พร้อมหลักฐานการเอาประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ซึ่งมีระยะเวลาเอาประกันไม่น้อยกว่าหรือวันเดียวกับวันสิ้นอายุภาษีในปีถัดไป สำหรับรถยนต์ที่งานเกิน 7 ปี และรถจักรยานยนต์ที่ใช้งานเกิน 5 ปี นับตั้งแต่วันจดทะเบียนต้องนำรถเข้าตรวจสภาพรถ ณ สถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) ก่อนสำหรับรถที่สิ้นอายุภาษีเกิน 1 ปีขึ้นไปเจ้าของรถสามารถเลือกนำรถไปตรวจสภาพ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดหรือสำนักงานขนส่งสาขาหรือสถานตรวจสภาพรถเอกชนเพื่อชำระภาษีประจำปี ส่วนกรณีภาษีรถสิ้นอายุเกิน 3 ปี ต้องจดทะเบียนเป็นหมายเลขทะเบียนใหม่ โดยนำรถไปตรวจสภาพที่สำนักงานขนส่งจังหวัดเท่านั้น และเจ้าของรถสามารถยื่นเสียภาษีรถประจำปีก่อนวันสิ้นอายุได้ไม่เกิน 90 วัน


 
13 กันยายน 2561