ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

แจ้งร้องเรียนงานบุคคล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
135
เมื่อวานนี้
254
เดือนนี้
4,301
เดือนที่แล้ว
6,405
ปีนี้
80,103
ปีที่แล้ว
37,413
ทั้งหมด
198,360
ไอพี ของคุณ
35.175.182.106


ประชาสัมพันธ์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ แจ้งผลการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุ่นเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ 2561 มีผลดำเนินงานสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ส่งผลให้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมีไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน ในระหว่างเดือนเมษายน – กันยายน 2561 จำเป็นต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเพิ่มเติม เพื่อดำเนินการจ่ายต่อเนื่องให้แก่ผู้มีสิทธิ์ที่ได้รับเงิน ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีตามระเบียบ ว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่าย กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ. 2560 เทศบาลตำบลสันปูเลย จึงประชาสัมพันธ์ชี้แจงถึงเหตุผลเกี่ยวกับงบประมาณที่อยู่ระหว่างรอการจัดสรรเพิ่มเติม จากสำนักงบประมาณให้กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ได้รับทราบข้อเท็จจริงดังกล่าว และเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมแล้ว สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ จะรีบดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้กับผุ้มีสิทธิ์ได้รับเงินโดยเร็วต่อไป  


 
06 มิถุนายน 2561