ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

แจ้งร้องเรียนงานบุคคล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
83
เมื่อวานนี้
249
เดือนนี้
3,494
เดือนที่แล้ว
6,405
ปีนี้
79,296
ปีที่แล้ว
37,413
ทั้งหมด
197,553
ไอพี ของคุณ
54.227.186.112


วัดเจติยานุสรณ์ (ยางพระธาตุ) กำหนดจัดกิจกรรมงานทำบุญฉลองศาสนวัตถุ (ปอยหลวง)

ข่าวประชาสัมพันธ์: ด้วยวัดเจติยานุสรณ์ (ยางพระธาตุ) หมู่ที่ 11 ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จะได้จัดงานฉลองสมโภช (ปอยหลวง) ศาลาอเนกประสงค์และหอฉัน ขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 10 มีนาคม 2561 ตามประเพณีล้านนา เพื่อให้เป็นศาสนสมบัติในบวรพุทธศาสนาสืบไป โดยคณะศรัทธาวัดเจติยานุสรณ์ (ยางพระธาตุ) ตลอดถึงศรัทธาสาธุชนทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และต่างจังหวัด สามัคคีพร้อมใจกันก่อสร้างสาสนวัตถุของวัด ซึ่งได้แก่ หอฉัน 2 ชั้น ศาลาบาตรหนึ่งหลัง และบัดนี้การก่อสร้างได้สเร็จเรียบร้อยแล้ว ทางวัดและคณะกรรมการ คณะศรัทธาจึงได้มีฉันทามติสมควรให้มีการจัดงานทำบุญฉลองขึ้นตามประเพณีวัฒนธรรมอันดี โดยกำหนดจัดงานทำบุญฉลอง (ปอยหลวง) ขึ้นเพื่อถวายไว้เป็นศาสนสมบัติในพระพุทธศาสนาสืบต่อไป จึงประชาสัมพันธ์งานทำบุญฉลองศาสนวัตถุ (ปอยหลวง) ให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้ร่วมกันถวายปัจจัยร่วมตามวันและเวลาดังกล่าว


 
28 กุมภาพันธ์ 2561