ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

แจ้งร้องเรียนงานบุคคล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
223
เมื่อวานนี้
292
เดือนนี้
5,601
เดือนที่แล้ว
6,677
ปีนี้
5,601
ปีที่แล้ว
82,479
ทั้งหมด
206,337
ไอพี ของคุณ
3.84.186.122


รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 2
รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 2
เพื่อประชาสัมพันธ์ 
ชื่อโครงการ  การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างความเข็มแข็งโดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อสร้างเสริมพฤติกรรมการดูแลเท้าในผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีภาวะเส้นประสาทส่วนปลายเสื่อม ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
การทำสนทนากลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างตัวแทนผูปวยโรคเบาหวานที่มีภาวะเส้นประสาทส่วนปลายเสื่อม และกลุมตางๆ ในชุมชน  ได้ข้อสรุปโดยคัดเลือกผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีภาวะเส้นประสาทส่วนปลายเสื่อมและผู้ดูแล หมู่บ้านละ 1 คู่ ในการการดูแลเท้า เพื่อสร้างต้นแบบในการดูแลเท้าในแต่ละหมู่บ้าน ทั้ง 15 หมู่บ้านในตำบลสันปูเลย
โดยการมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมพฤติกรรมการดูแลเท้า ของ อสม.ทุกหมู่บ้าน และผู้นำชุมชน ตลอดจนถึงเทศบาลตำบลสันปูเลย  ในเดือนพฤศจิกายน 2560 ทีมวิจัยได้ทำการประเมินการดูแลเท้าของ ต้นแบบในการดูแลเท้าในแต่ละหมู่บ้าน ทั้ง 15 หมู่บ้านในตำบลสันปูเลย พบว่า ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีภาวะเส้นประสาทส่วนปลายเสื่อมทั้ง 15 หมู่บ้านไม่เกิดแผลที่เท้าและมีสุขภาพเท้าที่ดี


 
10 ธันวาคม 2560