ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

แจ้งร้องเรียนงานบุคคล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
274
เมื่อวานนี้
300
เดือนนี้
6,899
เดือนที่แล้ว
6,254
ปีนี้
40,906
ปีที่แล้ว
37,413
ทั้งหมด
159,163
ไอพี ของคุณ
54.81.112.7


ข่าวพยากรณ์อากาศประจำวัน
ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2561

ลักษณะอากาศโดยทั่วไปมีเมฆมาก กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดวแม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา น่าน เพชรบูรณ์ และพิจิตร อุณหภูมิต่ำสุด 23 – 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 – 34 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10 – 30 กม./ชม.
สำหรับในช่วงระยะนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางตะวันตกของภาค ตลอดช่วง ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10 – 30 กม./ชม. อุณหภูมิสต่ำสุด 23 – 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 – 36 องศาเซลเซียส

ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2561

25 มิถุนายน 2561

ข่าวพยากรณ์อากาศประจำวัน
ประจำวันที่ 21 มิถุนายน 2561

ลักษณะอากาศโดยทั่วไปมีเมฆมาก กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นทื่และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ตาก พิษณุโลก และสุโขทัย อุณหภูมิต่ำสุด 24 – 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 – 36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10 – 30 กม./ชม.
สำหรับในช่วงระยะนี้ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ตลอดทั้งช่วง และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางตะวันตกของภาค ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10 – 25 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 23 – 27 กม./ชม. อุณหภูมิสูงสุด 31 – 36 องศาเซลเซียส

ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ประจำวันที่ 21 มิถุนายน 2561

21 มิถุนายน 2561

ข่าวพยากรณ์อากาศประจำวัน
ประจำวันที่ 20 มิถุนายน 2561

ลักษณะอากาศโดยทั่วไปมีเมฆมาก กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ตาก พิษณุโลก และสุโขทัย อุณหภูมิต่ำสุด 24 – 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 – 35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15 – 30 กม./ชม.
สำหรับในช่วงวันที่ 20 – 23 มิถุนายน มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตลอดช่วง ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15 – 30 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 23 – 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 – 36 องศาเซลเซียส

ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ประจำวันที่ 20 มิถุนายน 2561

20 มิถุนายน 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เทศบาลตำบลสันปูเลย ได้รับแจ้งจากศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ โดยขอความร่วมมือดำเนินการสำรวจและสอบข้อเท็จจริงคนพิการที่มีความเดือดร้อนยากจนเพื่อขอรับกายอุปกรณ์ (รถโยก) ในพื้นที่ ดังนั้น จึงขอความร่วมมือชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประธาน อสม.ทุกหมู่บ้านได้ประชาสัมพันธ์และโครงการให้ความช่วยเหลืออุปกรณ์ (รถโยก) แก่ผู้พิการในพื้นที่ที่ประสงค์ขอรับ โดยคัดเลือกจากผู้ที่มีความเดือดร้อนและยากจน หากมีข้อสงสัยให้ลงทะเบียนขอรับกายอุปกรณ์ (รถโยก) ได้ที่งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ สำนักปลัด เทศบาลตำบลสันปูเลย ติดต่อที่หมายเลข 053-011640 โดยเร่งด่วนภายในวันศุกร์ ที่ 22 มิถุนายน 2561 เพื่อจัดเก็บข้อมูลที่ถูฏต้องต่อไป

20 มิถุนายน 2561

ข่าวพยากรณ์อากาศประจำวัน
ประจำวันที่ 19 มิถุนายน 2561

ลักษณะอากาศโดยทั่วไปมีเมฆมาก กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ตาก พิษณุโลก และสุโขทัย อุณหภูมิต่ำสุด 24 – 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 – 33 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15 – 30 กม./ชม.
สำหรับในช่วงระหว่างวันที่ 19 – 23 มิถุนายน มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งตลอดทั้งช่วง ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 23 – 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 – 35 องศาเซลเซียส

ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ประจำวันที่ 19 มิถุนายน 2561

19 มิถุนายน 2561

กฎหมายน่ารู้เพื่อชุมชน: ด้วยจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า ระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 จะมีการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018 โดยสื่อต่างๆ ได้มีการเสนอข่าวการแข่งขันฟุตบอลดังกล่าวอย่างแพร่หลาย อาจจะทำให้เด็กและเยาวชนตลอดจนประชาชนทั่วไปเล่นการพนันการแข่งขันฟุตบอลเพิ่มมากขึ้น อันเป็นการกระทำความผิดฐานเล่นการพนัน ซึ่งเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตไม่สามารถออกใบอนุญาตให้เล่นการพนันได้ เนื่องจากการเล่นการพนันดังกล่าวไม่ได้ระบุชื่อและเงื่อนไขไว้ในกฎกระทรวง ดังนั้น หากผู้ใดฝ่าฝืนจะมีความผิดตามมาตรา 5 ทวิ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 12(2) แห่งพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 และการกระทำดังกล่าวอาจทำให้เด็ก เยาวชนและประชาชนลุ่มหลงมัวเมาในการเล่นการพนัน ตลอดจนเป็นบ่อเกิดของปัญหาอาชญากรรมและปัญหาทางสังคมด้านอื่นๆ ตามมา ดังนั้นเทศบาลตำบลสันปูเลยจึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบถึงโทษและผลของการกระทำความผิด รวมถึงช่องทางการแจ้งเบาะแสได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทั่วประเทศ ตลอดจนค่าสินบนนำจับแก่ผู้แจ้งเบาะแสตามนัยมาตรา 12(2) และมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติการพนันพุทธศักราช 2478 จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบ

19 มิถุนายน 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: กรมจัดหางานจังหวัดเชียงแจ้งเปิดรับสมัครและคัดเลือกผู้ฝึกปฎิบัติงานทางเทคนิคคนไทยเพื่อจัดส่งไปฝึกปฎิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2561 ครั้งที่ 2 ตำแหน่งคนงานทั่วไป คุณสมบัติ เพศชาย อายุ 20 ปีบริบูรณ์แต่ไม่เกิน 30 ปี ณ วันสมัคร สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ไม่จำกัดสาขาวิชา ความสูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม. น้ำหนักได้สัดส่วนกับส่วนสูง สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ พ้นภาระการรับราชการทหารตามกฎหมาย ไม่มีรอยสักหรือความผิดปกติทางร่างกาย ไม่มีความประพฤติเสียหาย ไม่เคยเป็นผู้ไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคที่ประเทศญี่ปุ่นโดยใช้วีซ่า “Technical Intern” หรือเคยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นแบบมีทักษะหรือเป็นผู้ต้องห้ามในการเข้าประเทศญี่ปุ่น ไม่เคยเป็นผู้ที่ทำงานหรือเข้าเมืองหรือพำนักอาศัยโดยผิดกฎหมายทั้งในประเทศญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆ ไม่เคยเป็นผู้ผ่านการตัดเลือกและถูกตัดสิทธิออกจากการฝึกอบรมก่อนเดินทางไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น สาเหตุเนื่องจากมีปัญหาด้านความประพฤติ ไม่เคยทำงานในประเทศญี่ปุ่นโดยแจ้งการเดินทางด้วยตัวเอง หรือภายหลังจากสำเร็จการฝึกอบรมหรือสำเร็จการศึกษาในประเทศญี่ปุ่น มีสายตาปกติและตาไม่บอดสีสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันอาจเกิดขึ้นในช่วงระหว่างการฝึกอบรมในประเทญไทยและระหว่างการฝึกปฏิบัติเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น หลักฐานและเอกสาร ใบสมัครสอบคัดเลือก รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกขนาด 1 นิ้ว 3 รูป บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน หลักฐานการศึกา และหลักฐานการพ้นสภาพราชการทหาร ใบรับรองแพทย์ ทั้งนี้หากตรวจสอบพบว่าผู้สมัครรายไดขาดคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นจะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติทันที โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมด้วยตนเองที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ หรือสำนักงานจัดหางานทุกจังหวัด ระหว่างวันที่ 18 – 22 มิถุนายน 2561 ในวันและเวลาราชการ โดยไม่เสียค่าสมัครใดๆ สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานจัดหางานต่างประเทศ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ สาขาย่อย (ศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ถนนเลียบคลองชลประทาน) หลายเลขโทรศัพท์ 053-112911 ต่อ 20 ทุวันเวลาราชการ

19 มิถุนายน 2561

ข่าวพยากรณ์อากาศประจำวัน
ประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2561

ลักษณะอากาศโดยทั่วไปมีเมฆมาก กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ตาก พิษณุโลก และสุโขทัย อุณหภูมิต่ำสุด 23 – 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 – 35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15 – 30 กม./ชม.
สำหรับในช่วงวันที่ 17 – 23 มิถุนายน มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่ มีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15 – 30 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 23 – 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 – 35 องศาเซลเซียส

ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2561

18 มิถุนายน 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เทศบาลตำบลสันปูเลย ได้รับแจ้งจากกรมโยธาธิการและผังเมือง เกี่ยวกับความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกให้บริษัทที่ปรึกษาเข้าสำรวจและจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม โดยได้ว่าจ้างบริษัท จีไอเอส จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาดำเนินการจัดทำข้อมูลการใช้ประโยชน์อาคารด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) มาตราส่วน 1:4,000 จังหวัดเชียงใหม่ ตามสัญญาจ้างเลขที่ 111/2561 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2561 และกรมโยธาธิการและผังเมืองได้มอบหมายให้โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในการประสานงานและติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่บริษัทที่ปรึกษาในพื้นที่ โดยมีกำหนดจัดเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 30 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2562 ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่บริเวณตำบลสันปูเลย เพื่อจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว ดังนั้นเทศบาลตำบลสันปูเลย จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือผู้นำชุมชนและประชาชนอำนวยความสะดวก โดยจะได้แจ้งกำหนดวันเวลาให้ทราบที่ชัดเจนต่อไป จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบ

18 มิถุนายน 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เทศบาลตำบลสันปูเลย ได้รับแจ้งข่าวประกาศจาก สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กรณีที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่จะพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ของนางภัทรา โตไพบูลย์ ประกอบกิจการโรงงานผลิตน้ำแข็งหลอด ตั้งอยู่ ณ โฉนดที่ดิน 16052, 58934, 58932, 58933, 58930, 58931, 16053, 62876, 62877, 62878, 62879, 62880 หมู่ที่ 3 ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยบุคคลใดจะให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวข้างต้น ขอให้แจ้งสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ทราบภายใน 15 วัน นับจากวันที่ปิดประกาศ หากพ้นจากกำหนดนี้แล้ว สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ จะได้พิจารณาต่อไป อนึ่ง หากผู้ใดประสงค์จะทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-890508 โทรสาร 053-112318

18 มิถุนายน 2561

แผนงานโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ ปี 2560 - 2564

15 มิถุนายน 2561

ข่าวพยากรณ์อากาศประจำวัน
ประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2561

ลักษณะอากาศโดยทั่วไปมีเมฆมาก กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสนอ เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา น่าน แพร่ ลำพูน ลำปาง และตาก อุณหภูมิต่ำสุด 23 – 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 – 35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15 – 30 กม./ชม.
สำหรับในช่วงวันที่ 14 – 19 มิถุนายน มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่ มีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10 – 30 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 22 – 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 – 34 องศาเซลเซียส

ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2561

14 มิถุนายน 2561

ข่าวพยากรณ์อากาศประจำวัน
ประจำวันที่ 13 มิถุนายน 2561

ลักษณะอากาศโดยทั่วไปมีเมฆมาก กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา น่าน แพร่ ลำพูน ลำปาง สุโขทัย อุตรดิตถ์ และตาก อุณหภูมิต่ำสุด 23 – 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 – 33 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15 – 30 กม./ชม.
สำหรับในช่วงวันที่ 13 – 18 มิถุนายน มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่ มีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10 – 30 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 22 – 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 – 34 องศาเซลเซียส

ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ประจำวันที่ 13 มิถุนายน 2561

13 มิถุนายน 2561

ข่าวพยากรณ์อากาศประจำวัน
ประจำวันที่ 11 มิถุนายน 2561

ลักษณะอากาศโดยทั่วไปมีเมฆมาก กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ตาก กำแพงเพชร สุโขทัย อุตรดิตถ์ พิษณุโลก พิจิตร และเพชรบูรณ์ อุณหภูมิต่ำสุด 23 – 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 – 33 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15 – 30 กม./ชม.
สำหรับในช่วงวันที่ 11 – 17 มิถุนายน มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนมากทางตะวันตกของภาค ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10 – 30 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 22 – 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 – 34 องศาเซลเซียส

ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ประจำวันที่ 11 มิถุนายน 2561

12 มิถุนายน 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมตลาดนัดขยะรีไซเคิลชุมชนบ้านฝ้ายทอง หมู่ที่ 13 ซึ่งเป็นการคัดแยกขยะในชุมชน ในวันศุกร์ ที่ 15 มิถุนายน 2561 ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้านฝ้ายทอง เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งเป็นตลาดนัดขยะคัดแยกโดยชุมชนอันประกอบด้วยขยะพลาสติกรวมสี พลาสติกแพทกุ๊ก พลาสติกใสขุ่น พลาสติกกรอบ แกลอน ใสและขุ่น กระดาษ กระดาษลัง กระดาษหนังสือพิมพ์ กระดาษขาวดำ เหล็กรวม ขวดแก้วทุกชนิด สังกะสี กระป๋องกาแฟ แผ่นซีดี ขยะทำปุ๋ย ขยะอันตราย ขยะสด อลูมิเนียม ฯลฯ ซึ่งประชาชนสามารถนำขยะในครัวเรือนของท่านมาเข้าร่วมกิจกรรมตลาดนัดขยะรีไซเคิลได้ที่ ศาลาเอนกประสงค์ บ้านฝ้ายทอง หมู่ที่ 13 ตามวันและเวลาดังกล่าว “คัดแยกขยะทุกครั้งเพื่อสังคมน่าอยู่”

12 มิถุนายน 2561

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 30  (443 รายการ)