ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์

ภารกิจท่านนายกสำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
8
เมื่อวานนี้
133
เดือนนี้
6,227
เดือนที่แล้ว
6,093
ปีนี้
6,227
ปีที่แล้ว
37,413
ทั้งหมด
124,484
ไอพี ของคุณ
54.234.45.10


ข่าวพยากรณ์อากาศประจำวัน
ประจำวันที่ 23 มกราคม 2561

ลักษณะอากาศโดยทั่วไป ทางตอนบนของภาคอากาศหนาว อุณหภุมิต่ำสุด 11 – 15 องศาเซลเซียส ส่วนทางตอนล่างของภาคอากาศเย็น อุณหภูมิต่ำสุด 17 – 21 องศาเซลเซียส โดยมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาบางพื้นที่ อุณหภูมิสูงสุด 29 – 35 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 2 – 11 องศาเซลเซียส และมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่ ลมตะวันตกความเร็ว 10 – 20 กม./ชม.
สำหรับในช่วงวันที่ 22 – 23 มกราคม 2561 ทางตอนบนของภาคอากาศเย็นและหนาวมีหมอกในตอนเช้า มีหมอกหนาในบางพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 14 – 16 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกความเร็ว 10 – 20 กม./ชม.

ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ประจำวันที่ 23 มกราคม 2561

23 มกราคม 2561

โดยที่พระราชบัญญัติรายได้เทศบาล พ.ศ.2497 ซึ่งกำหนดให้เทศบาลมีอำนาจหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย และให้ถือเป็นรายได้เทศบาล

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2561 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและเพื่อสอดคล้องกับพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 เทศบาลตำบลสันปูเลยจึงแต่งตั้งพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันเสาร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เดือน มกราคม - เมษายน 2561 เพื่อรับชำระภาษีดังกล่าว

 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

05 มกราคม 2561

26 ธันวาคม 2560

เทศบาลตำบลสันปูเลย ขอความร่วมมือท่านผู้มีหน้าที่เสียภาษี ยื่นแบบประเมินและชำระภาษีดังนี้

1.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรืองและที่ดิน (ภ.ร.ด.2) ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

2. ภาษีป้าย ยื่นแบแสดงรายการภาษีป้าย(ภ.ป.1)ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561

3.ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) เป็นรายแปลงภายในเดือนมกราคมของปีแรกที่มีการตีราคาปานกลางที่ดินมาตรา 16 และผู้ที่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) เรียบร้อยแล้ว ให้ชำระภาษีปีละครั้ง จำนวนเงินตามที่ได้ประเมินไว้ในแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ที่ยื่นไปแล้วนั้น ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2561 ถึง 30 เมษายน 2561

 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

24 ธันวาคม 2560

 ข่าวพยากรณ์อากาศประจำวัน
ประจำวันที่  21 ธันวาคม 2560

       ลักษณะอากาศโดยทั่วไป อากาศหนาวถึงหนาวจัด กับมีลมแรง อุณหภูมิต่ำสุด 7 – 12 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 23 – 27 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 1 – 6 องศาเซลเซียส กับมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่ ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15 – 35 กม./ชม. 
 สำหรับในช่วงวันที่ 21 – 24 ธันวาคม ตอนบนของภาค อากาศหนาวถึงหนาวจัด ตอนล่างของภาคอากาศเย็นกับหนาว ในช่วงวันที่ 25 – 27 ธันวาคอากาศเย็นกับหนาว อุณหภูมิจะสูงขึ้น 2 – 4 องศาเซลเซียส กับมีฝนเล็กน้อยบางแห่งเกิดขึ้นในช่วงวันที่ 26 – 27 ธันวาคม ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว       15 – 30 กม./ชม. 

 ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ประจำวันที่ 21 ธันวาคม  พ.ศ. 2560 

21 ธันวาคม 2560

 ข่าวพยากรณ์อากาศประจำวัน
ประจำวันที่  19 ธันวาคม 2560

       ลักษณะอากาศโดยทั่วไป อุณหภูมิจะลดลงอีก 2 – 3 องศาเซลเซียส กับมีลมแรง อุณหภูมิต่ำสุด 11 – 15 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 25 – 29 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 2 – 4 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 25 – 29 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมต่ำสุด 2 – 4 องศาเซลเซียส ทำให้มีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่ ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15 – 35 กม./ชม. 
 สำหรับในช่วงวันที่ 19 – 20 ธันวาคม อากาศเย็นและหนาว อุณหภูมิจะลดลงอีก 3 – 5 องศาเซลเซียส กับมีลมแรง ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15 – 35 กม./ชม. หลังจากนั้นอุณหภูมิจะสูงขึ้นแต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาว บริเวณยอดดอยอากาศหนาว ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15 – 30 กม./ชม. 

 ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ประจำวันที่ 19 ธันวาคม  พ.ศ. 2560 

19 ธันวาคม 2560

 ข่าวพยากรณ์อากาศประจำวัน
ประจำวันที่  18 ธันวาคม 2560

       ลักษณะอากาศโดยทั่วไป ประเทศไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไป ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนเริ่มมีกำลังอ่อนลง แต่ยังคงทำให้บริเวณภาคเหนือมีอากาศหนาวเย็น โดยอุณหภูมิสูงขึ้น 2 – 4 องศาเซลเซียส 
 สำหรับในช่วงระยะนี้อากาศหนาวถึงหนาวจัดในหลายพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 10 – 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 25 – 38 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15 – 30 กม./ชม. 


 ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ประจำวันที่ 18 ธันวาคม  พ.ศ. 2560 

18 ธันวาคม 2560

รายงานความก้าวหน้าเพื่อประชาสัมพันธ์  
ชื่อโครงการ  การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างความเข็มแข็งโดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อสร้างเสริมพฤติกรรมการดูแลเท้าในผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีภาวะเส้นประสาทส่วนปลายเสื่อม ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้
18 ธันวาคม 2560

ประชาสัมพันธ์เขตควบคุมไฟป่าและมาตราการทางกฏหมายในการควบคุมไฟป่าในเขตป่าไม้และมาตราการป้องกันและการจุดไฟเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตร 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้
18 ธันวาคม 2560

 ข่าวพยากรณ์อากาศประจำวัน
ประจำวันที่  14 ธันวาคม 2560

       ลักษณะอากาศโดยทั่วไป ทางตอนบนของภาคอากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 12 – 18 องศาเซลเซียส ส่วนทางตอนล่างของภาค อากาศเย็น อุณหภูมิต่ำสุด 17 – 21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 – 34 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด     6 – 14 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกความเร็ว 10 – 30 กม./ชม. 
 สำหรับในช่วงระยะนี้อากาศเย็นและหนาว กับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 12 – 21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 – 34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15 – 30 กม./ชม. 


 ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ประจำวันที่ 14 ธันวาคม  พ.ศ. 2560 

14 ธันวาคม 2560

ข่าวพยากรณ์อากาศประจำวัน
ประจำวันที่  13 ธันวาคม 2560

       ลักษณะอากาศโดยทั่วไป อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า และมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง ส่วนมากทางตอนบนของภาค อุณหภูมิต่ำสุด 20 – 23 องศาเซลเซ๊ยส อุณหภูมิสูงสุด 30 – 34 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยมีอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 9 – 14 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10 – 30 กม./ชม. 
 สำหรับในช่วงระยะนี้อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า และมีฝนบางแห่งตลอดช่วง อุณหภูมิต่ำสุด 179 – 24 องศาเซลเซ๊ยส อุณหภูมิสูงสุด 29 – 34 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 9 – 16 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15 – 30 กม./ชม. 


 ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ประจำวันที่ 13 ธันวาคม  พ.ศ. 2560 

13 ธันวาคม 2560

 ข่าวพยากรณ์อากาศประจำวัน
ประจำวันที่  12 ธันวาคม 2560

       ลักษณะอากาศโดยทั่วไป อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า และมีฝนร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากทางตอนบนของภาค อุณหภูมิต่ำสุด 20 – 33 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 – 34 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 9 – 14 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10 – 30 กม./ชม. 
 สำหรับในช่วงระยะนี้อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า และมีฝนบางแห่งตลอดช่วง อุณหภูมิต่ำสุด 19 – 24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 – 34 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุดสุด 9 – 16 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15 – 30 กม./ชม.


 ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ประจำวันที่ 12 ธันวาคม  พ.ศ. 2560 

12 ธันวาคม 2560

รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 2
เพื่อประชาสัมพันธ์ 
ชื่อโครงการ  การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างความเข็มแข็งโดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อสร้างเสริมพฤติกรรมการดูแลเท้าในผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีภาวะเส้นประสาทส่วนปลายเสื่อม ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
การทำสนทนากลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างตัวแทนผูปวยโรคเบาหวานที่มีภาวะเส้นประสาทส่วนปลายเสื่อม และกลุมตางๆ ในชุมชน  ได้ข้อสรุปโดยคัดเลือกผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีภาวะเส้นประสาทส่วนปลายเสื่อมและผู้ดูแล หมู่บ้านละ 1 คู่ ในการการดูแลเท้า เพื่อสร้างต้นแบบในการดูแลเท้าในแต่ละหมู่บ้าน ทั้ง 15 หมู่บ้านในตำบลสันปูเลย
โดยการมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมพฤติกรรมการดูแลเท้า ของ อสม.ทุกหมู่บ้าน และผู้นำชุมชน ตลอดจนถึงเทศบาลตำบลสันปูเลย  ในเดือนพฤศจิกายน 2560 ทีมวิจัยได้ทำการประเมินการดูแลเท้าของ ต้นแบบในการดูแลเท้าในแต่ละหมู่บ้าน ทั้ง 15 หมู่บ้านในตำบลสันปูเลย พบว่า ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีภาวะเส้นประสาทส่วนปลายเสื่อมทั้ง 15 หมู่บ้านไม่เกิดแผลที่เท้าและมีสุขภาพเท้าที่ดี

10 ธันวาคม 2560

 ข่าวพยากรณ์อากาศประจำวัน
ประจำวันที่  7 ธันวาคม 2560

       ลักษณะอากาศโดยทั่วไป อากาศเย็นอุณหภูมิต่ำสุด 16 – 20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28 – 33 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 7 – 10 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 – 30 กม./ชม. 
 สำหรับในช่วงวันที่ 6 – 8 ธันวาคม ทางตอนบนของภาคอากาศหนาว กับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 14 – 16 องศาเซลเซียส ส่วนทางตอนล่างอากาศเย็น อุณหภูมิต่ำสุด 17 – 22 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิจะลดลงอีก 1 – 3 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15 – 30 กม./ชม. 


 ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ประจำวันที่ 7 ธันวาคม  พ.ศ. 2560 

07 ธันวาคม 2560

 ข่าวพยากรณ์อากาศประจำวัน
ประจำวันที่  6 ธันวาคม 2560

       ลักษณะอากาศโดยทั่วไป ตอนบนของภาคอากาศหนาว กับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภถูมิต่ำสุด 14 – 16 องศาเซลเซียส ตอนล่างภาคอากาศเย็น อุณหภูมิต่ำสุด 16 – 22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28 – 33 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยมีอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสึด 3 – 9 องศาเซลเซียส  ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 – 30 กม./ชม. 
 สำหรับในช่วงวันที่ 5 – 7 ธันวาคม ทางตอนบนของภาคอากาศหนาว กับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 14 – 16 ส่วนทางตอนล่างอากาศเย็น อุณหภูมิต่ำสุด 17 – 21 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิจะลดลงอีก 1 – 3 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 3 – 10 องศาเซลเซียส  ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15 – 30 กม./ชม. 

 ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ประจำวันที่ 6 ธันวาคม  พ.ศ. 2560 

06 ธันวาคม 2560

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 23  (344 รายการ)