ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ร้องเรียนร้องทุกข์

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ข้อมูล ITA

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

แจ้งร้องเรียนงานบุคคล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

จองคิวขอรับบริการออนไลน์

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
179
เมื่อวานนี้
239
เดือนนี้
5,882
เดือนที่แล้ว
8,641
ปีนี้
5,882
ปีที่แล้ว
98,671
ทั้งหมด
305,289
ไอพี ของคุณ
3.83.32.171


ข่าวประชาสัมพันธ์: ด้วยเทศบาลตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุและผู้ที่อยู่ในเกณฑ์คุณสมบัติรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพประเภทอื่น มาเปิดบัญชีสมุดคู่ฝากธนาคารกรุงไทย สาขาบ่อสร้าง เพื่อดำเนินการเปิดบัญชีเพื่อโอนเงินเบี้ยยังชีพดังกล่าว เมสื่อวันที่ 13 – 14 มกราคม 2563 จำนวน 235 ราย บัดนี้ธนาคารกรุงไทย สาขาบ่อสร้าง ได้ดำเนินการเปิดบัญชีสมุดคู่ฝากเสร็จสิ้นแล้ว จึงประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ได้ยื่นความประสงค์เปิดบัญชีดังกล่าว เดินทางมารับสมุดบัญชีธนาคารพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน ภายในวันที่ 27 – 29 มกราคม 2563 ช่วงเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันปูเลย โดยในวันที่ 27 มกราคม 2563 หมู่ที่ 1 บ้านสันปูเลย หมู่ที่ 2 บ้านสันต้นดู่ หมู่ที่ 9 บ้านสันต้นม่วงใต้ วันที่ 28 มกราคม 2563 หมู่ที่ 3 บ้านป่าขุย หมู่ที่ 5 บ้านกอกหม่น หมู่ที่ 6 บ้านป่าเสร้าหลวง หมู่ที่ 7 บ้านท่ารั้ว และวันที่ 29 มกราคม 2563 หมู่ที่ 4 บ้านยางทอง หมู่ที่ 8 บ้านป่าเสร้าน้อย หมู่ที่ 10 บ้านร้องขุ่น หมู่ที่ 11 บ้านยางพระธาตุ หมู่ที่ 12 บ้านสันทราย หมู่ที่ 13 บ้านฝ้ายทอง หมู่ที่ 14 บ้านสันทุ่งใหม่ และหมู่ที่ 15 บ้านไร่กองงาม

23 มกราคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์: ด้วยอำเภอดอยสะเก็ด ได้กำหนดจัดงาน ซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด ประจำปี พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 11 – 14 กุมภาพันธ์ ณ บริเวณสนามกีฬาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลิตผล และผลิตภัณฑ์ชุมชนต่างๆ ในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ดให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้ผลิตภัณฑ์ในชุมชน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมในเรื่องการท่องเที่ยวของอำเภอดอยสะเก็ด โดยได้จัดประกวดผลผลิตทางการเกษตรจำนวน 9 ชนิด การประกวดอาหารพื้นเมือง (ลาบเนื้อ) พร้อมเครื่องเคียงในโตกจำนวนตำบลละ 1 ทีม ๆ ละ 3 คน จึงขอประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรในพื้นที่ที่สนใจเข้าร่วมส่งผลิตผลทางการเกษตรเข้าประกวด ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 – 12.30 น. และการประกวดอาหารพื้นเมือง (ลาบเนื้อ) พร้อมเครื่องเคียงในโตก ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณสนามกีฬาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบ

23 มกราคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์: ด้วยเทศบาลตำบลสันปูเลย ได้รับแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนบ้านป่าเสร้า เกี่ยวกับกำหนดการพิธีเปิดอาคารเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ และอาคารสุจินดาลีลาวิวัฒน์ ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านป่าเสร้า ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป และกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีและงานประจำปีของโรงเรียน โดยมีการแสดงดนตรีพื้นเมืองโดยนักเรียน พิธีเปิดอาคารเรียน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.รตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิด ในความอนุเคราะห์จาก นพ.อุส่าห์ และ พญ.ผุสดี ลีลาวิวัฒน์ ผู้บริจาคเงินก่อสร้างอาคารเรียนดังกล่าว เทศบาลตำบลสันปูเลยจึงขอประชาสัมพันธ์ข่าวและเชิญชมรมผู้ปกครอง นักเรียน ผู้นำชุมชนทุกภาคส่วน หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชน เข้าร่วมแสดงความยินดีในพิธีเปิดอาคารเรียนตามวันและเวลาดังกล่าว

22 มกราคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์: ด้วยเทศบาลตำบลสันปูเลย ได้รับแจ้งข่าวการเสียชีวิต นางบัวผัด อุปันโน อายุ 68 ปี ภรรยาของ นายสวัสดิ์ อุปันโน อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 บ้านสันต้นม่วงใต้ ซึ่งได้เสียชีวิตเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 และได้ตั้งศพเพื่อบำเพ็ญกุศลที่บ้านเลขที่ 54/3 หมู่ที่ 9 บ้านสันต้นม่วงใต้ ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ และกำหนดวันณาปนกิจศพในวันพฤหัสบดี ที่ 23 มกราคม 2563 ณ สุสานบ้านสันต้นม่วงใต้ เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ดังนั้นจึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้เพื่อนสนิทมิตรสหาย ญาติพี่น้อง ผู้นำชุมชน และประชาชนร่วมแสดงความเสียใจและร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ และส่งดวงวิญญาณ นางบัวผัด อุปันโน เป็นวาระสุดท้าย จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบ

22 มกราคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์: ด้วยจังหวัดเชียงใหม่ ได้ประสบปัญหาฝุ่นควันปกคลุมในช่วงฤดูแล้งของทุกปี ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม มักจะเกิดการเผาในที่โล่งขึ้นเป็นประจำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ทำความเสียหายแก่ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นจำนวนมาก ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ ทำให้ฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานเป็นสาธารณภัยที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชานโดยทั่วไป นักท่องเที่ยว ระบบนิเวศน์ และการท่องเที่ยว สาเหตุประการหนึ่งเกิดจากการเก็บหาของป่า ล่าสัตว์ และกำจัดวัชพืชในที่ดินทำกินของเกษตรกรที่อยู่ใกล้พื้นที่ป่าเพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูกโดยไม่มีการควบคุมในที่สุดไฟก็ลุกลามเข้าไปติดป่ากลายเป็นไฟป่า สร้างความเสียหายอย่างร้ายแรง เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงขอความร่วมมือประชาชน ห้ามจุด ห้ามเผาเศษวัสดุในที่โล่งทุกชนิด ตามกฎหมายอำนาจตามความในมาตรา 15 มาตรา 21 มาตรา 22 และมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ซึ่งกำหนดให้พื้นที่ทุกหมู่บ้านในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเขตควบคุมการเผาในที่โล่งทุกชนิดและกำหนดมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการเผาในที่โล่งทุกชนิด โดยมีโทษความผิด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 25,000.- บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

22 มกราคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์: ด้วยเทศบาลตำบลสันปูเลย แจ้งประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโค กระบือ และการติดต่อรับวัคซีนโรคคอบวม และวัคซีนโรคนิวคลาสเซิล โรคหลอดลมอักเสบในไก่ เป็ด และสัตว์ปีกทุกชนิด โดยเกษตรกรที่ต้องการรับวัคซีนป้องกันโรคดังกล่าว ให้มาติดต่อรับด้วยตนเองที่งานส่งเสริมการเกษตร หรือ สามารถรับได้ที่ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรได้ทุกวัน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปหรือจนกว่าวัคซีนจะหมด หรือสามารถติดต่อที่อาศาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน โดยให้นำกระติกใส่น้ำแข็ง มารับวัคซีนด้วย จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบ

13 มกราคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์: ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า มูลนิธิดำรงชัยธรรมจังตั้งขึ้นโดย นายไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม เพื่อมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนที่เรียนดี มีเป้าหมายมุ่งมั่นใฝ่ศึกษา ประพฤติดีและมีความสามารถ ขณะนี้มูลนิธิฯ มีความประสงค์มอบทุนการศึกษาในโครงการทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต รุ่นที่ 19/2563 “นวัตกรรมเพื่อสังคม” จำนวน 20 ทุน ทั่วประเทศ มีกำหนดการเปิดรับสมัครตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 – 31 มกราคม 2563 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้เยาวชนที่สนใจทราบ โดยมีคุณสมบัติต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2562 ชั้น ม.6 หรือ ปวช. 3 อายุไม่เกิน 21 ปี มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 3.00 เป็นผู้ใฝ่ศึกษา มีเป้าหมาย มุ่งมั่นศึกษาต่อชัดเจน ประพฤติดีมีความสามารถ เป็นผู้มีผลงานหรือให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมการช่วยเหลือ พัฒนาชุมชนสังคมร่วมกัน ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาต่อ ขันตอนการขอทุน เตรียมความพร้อมก่อนกรอกใบสมัคร เตรียมเอกสารที่ใช้สมัคร กรอกใบสมัครรับทุนและส่งเอกสาร ติดต่อ มูลนิธิดำรงชัยธรรม http://www.damrongchaitham.com/application

03 มกราคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์: โดยพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2497 ซึ่งกำหนดให้เทศบาลมีอำนาจหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีป้าย และให้ถือเป็นรายได้เทศบาล ดังนั้นเพื่อให้การจัดเก็บรายได้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เทศบาลตำบลสันปูเลย จึงขอความร่วมมือจากท่านผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย ยื่นแบบประเมินและชำระภาษีป้าย ตาม พรบ.ภาษีป้าย พ.ศ. 2510 มาตรา 12 และ 15 ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายที่แสดงชื่อหรือยี่ห้อเครื่องหมายในการประกอบการค้าหรือกิจการอื่นๆ เพื่อการหารายได้ ที่ติดตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลสันปูเลย ไปยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 จึงประกาศให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีทราบและถือปฏิบัติต่อไป

02 มกราคม 2563

29 ธันวาคม 2562

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ.2562 นั้น

เทศบาลตำบลสันปูเลย ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของที่ดินและเจ้าของสิ่งปลูกสร้างนำเอกสาร ต่อไปนี้

1. สำเนาบัตรประชาชน

2.สำเนาทะเบียนบ้าน

3. สำเนาโฉนดที่ดินทุกแปลงที่อยู่ในเขตรับติดชอบของเทศบาลตำบลสันปูเลย

4. ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารและแบบแปลนอาคาร (ถ้ามี)

มายื่นแสดง ณ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลสันปูเลย ในวันและวลาราชการ เพื่อนำข้อมูลทรัพย์สินดังกล่าวมาใช้ในการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

26 ธันวาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์: เทศบาลตำบลสันปูเลย ร่วมกับหน่วยงานราชการและผู้นำชุมชน จัดกิจกรรมโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยบูรณาการร่วมกันที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด สถานีตำรวจภูธรดอยสะเก็ด และองค์กรต่างๆ ในพื้นที่ โดยกำหนดเป็นจุดตรวจและจุดบริการประชาชน ณ หน้าวัดกู่ม่านมงคลชัย หมู่ที่ 14 ตำบลสันปูเลย โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ของภาครัฐที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน เพื่อให้กิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สร้างความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยให้กับประชาชนที่สัญจรในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อลดความสูญเสียทางชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลสันปูเลย ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2563 ( 7 วันอันตราย) ตลอดเวลา 24 ชั่วโมงจะมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรและให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดอุบัติเหตุ

25 ธันวาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์: กองปราบปรามแจ้งวิธีการป้องกันและระวังภัยเบื้องต้นช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยระบุว่า ช่วยเทศกาลปีใหม่ ประชาชนส่วนใหญ่เตรียมพร้อมที่จะออกเดินทางท่องเที่ยว แต่ในอีกมุมหนึ่งของมิจฉาชีพ ก็มักจะอาศัยช่วงเวลานี้ในการก่อเหตุอาชญากรรมในหลายๆ ช่องทาง และมีข่าวให้เห็นกันในทุกๆ ปี วันนี้จึงมี 9 วิธีป้องกันและระวังภัยเบื้องต้น เพื่อให้เทศกาลเที่ยวในปีนี้ปลอดภัยและเต็มไปด้วยความสุข 1. ไม่ประดับสวมใส่ทรัพย์สินมีค่าหรือวางทรัพย์สินไว้ในรถยนต์ เพราะอาจมีมิจฉาชีพมาทุบกระจกหรืองัดประตูรถเพื่อขโมยทรัพย์สินได้ 2. สำรวจทรัพย์สินและล็อกประตูหน้าต่างบ้านหรือให้เรียบร้อยก่อนออกเดินทางไปต่างจังหวัด หรือเข้าร่วมโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจเพื่อความอุ่นใจ 3. หลีกเลี่ยงการใช้บริการตู้เอทีเอ็มที่อยู่บริเวณที่เปลี่ยว มีแสงสว่างไม่เพียงพอ และไม่มีกล้องวงจรปิด 4. ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดเพี่อความปลอดภัยตลอดการเดินทาง 5. ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ในขณะขับรถ หรือโดยสารรถ และห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในทางเดินรถ เพราะทำให้ความสามารถในการขับขี่ลดลง อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ 6. ไม่ใช้โทรศัพท์ในขณะขับรถและไม่ขับขี่รถในขณะร่างกายอ่อนเพลีย 7. ระมัดระวังในการจุดพลุ ประทัด ดอกไม้เพลิง หรือปล่อยโคมลอย 8. กรณีพบเห็นบุคคลต้องสงสัยว่าเป็นคนร้ายให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ 9. หากพบเหตุด่วนเหตุร้ายหรือต้องการความช่วยเหลือ สามารถโทรเบอร์ฉุกเฉิน 1195 หรือ 1669

25 ธันวาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์: ด้วยเทศบาลตำบลสันปูเลย ร่วมกับผู้นำชุมชนได้กำหนดจัดกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปี 2563 ใน วันเสาร์ ที่ 11 มกราคม 2563 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ช่วงเวลา 07.00 – 12.00 น. โดยประมาณ โดยมีกิจกรรมการแสดงความสามารถของเด็กนักเรียน จากสถานศึกษาในสังกัดและสถานศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลสันปูเลย การตอบปัญหาชิงรางวัล การจับหางบัตรลุ้นรางวัล การแจกของขวัญของรางวัลแก่เด็กๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรม เทศบาลตำบลสันปูเลย จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ปกครอง และเด็กๆ ในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ และขอเชิญชวนผู้ประกอบการห้างร้านต่างๆ ผู้ใหญ่ใจดี ผู้นำชุมชน ร่วมสนับสนุนของรางวัลแก่เด็ก เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ โดยสามารถติดต่อได้ที่กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ในวันวันเวลาราชการ หรือติดต่อที่ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาล ตั้งตั้งบัดนี้เป็นต้นไป

25 ธันวาคม 2562


ข่าวประชาสัมพันธ์: ด้วยเทศบาลตำบลสันปูเลย ร่วมกับโรงเรียนสันปูเลยปัจฉิมวัย ได้กำหนดจัดกิจกรรมงานกีฬาสีโรงเรียน และกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ใน วันศุกร์ ที่ 27 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ โรงเรียนสันปูเลยปัจฉิมวัย โดยมีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีของโรงเรียนในช่วงเช้า และกิจกรรมแลกของขวัญ และกิจกรรมการแสดงของนักเรียนโรงเรียนสันปูเลยปัจฉิมวัย จึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และขอเชิญชวนผู้ใหญ่ใจดี ผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆ ในเขตพื้นที่ร่วมให้การสนับสนุนของขวัญของรางวัลแก่ผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการส่งมอบความสุข และขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมโครงการตามวันและเวลาดังกล่าว

25 ธันวาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์: ด้วยเทศบาลตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์จากเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เกี่ยวกับการกำหนดแผนออกรับบริจาคโลหิต ในวันอังคาร ที่ 24 ธันวาคม 2562 ณ เชียงใหม่ศิลาดล หมู่ที่ 6 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจและมีจิตเมตตาสูงได้บริจาคโลหิตกับสาขาบริการโลหิตแงชาติ เหล่ากาชาติจังหวัดเชียงใหม่ ที่ออกมารับบริจาค และขอให้บุญกุศลที่ท่านผู้มีจิตเมตตาในการการบริจาคโลหิตในครั้งนี้จงประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดไป

16 ธันวาคม 2562

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 49  (721 รายการ)