ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ข่าวสารอาเซียน

ข้อมูล ITA

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

แจ้งร้องเรียนงานบุคคล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

จองคิวขอรับบริการออนไลน์

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
122
เมื่อวานนี้
136
เดือนนี้
4,290
เดือนที่แล้ว
5,887
ปีนี้
64,783
ปีที่แล้ว
98,671
ทั้งหมด
364,190
ไอพี ของคุณ
3.230.119.106


กิจกรรมโครงการอบรมกฎหมายที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2563 ,เทศบาลตำบลสันปูเลย,splmu.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวานนี้ วันพฤหัสบดี ที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ที่ผ่าน เทศบาลตำบลสันปูเลย โดยการนำของ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนทุกภาคส่วน ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายที่ดิน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันปูเลย โดยมีชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนทุกภาคส่วน เข้าร่วมอบรมดังกล่าว ซึ่งได้รับเชิญวิทยากรบรรยายจาก คุณวิจิตร หลังสัน อดีตนายอำเภอดอยสะเก็ด คุณนิกุล จันทร์สะอาด ประธานสภาเทศบาลตำบลสันปูเลย คุณวุฒิชัย หัวหน้าฝ่ายรังวัดที่ดิน ดอยสะเก็ด ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อเรื่องกฎหมายที่ดิน การบังคับใช้ และโทษปรับ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างมาก

16 กันยายน 2563

ประกาศ เรื่องการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ,เทศบาลตำบลสันปูเลย,splmu.go.th

 เทศบาลตำบลสันปูเลย ประกาศ เรื่องการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ เนื่องด้วยกรมบัญชีกลางได้ตรวจสอบข้อมูลการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือนกันยายน 2563 เรียบร้อยแล้วนั้น แต่เนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) มีงบประมาณไม่เพียงพอ จึงต้องขอจัดสรรเพิ่ม เมื่อ สถ. ได้รับงบประมาณพร้อมแล้ว กรมบัญชีกลางจะโอนเงินให้ผู้มีสิทธิทันที (ภายในเดือน กันยายน 2563) ถ้ามีข่าวสารเพิ่มเติมทางเทศบาลตำบลสันปูเลย จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้ง  

10 กันยายน 2563

กิจกรรมโครงการ ลด ละ เลิก การใช้พลาสติกโฟมในการบรรจุอาหารอันเปํ็นของโรคมะเร็ง ,เทศบาลตำบลสันปูเลย,splmu.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวานนี้ วันพุธ ที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น.ที่ผ่านมา นายสนธยา ต่างใจ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการ ลด ละ เลิก การใช้พลาสติกโฟม ในการบรรจุอาหาร ซึ่งเป็นภาชนาที่มีสารก่อมะเร็ง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภคในระยะยาว โดยได้รับเชิญวิทยากรบรรยาย คุณปนัดดา ไพเราะ นักวิชาการสาธารณสุข ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับโทษและผลกระทบการใช้วัสดุโฟมในการบรรจุอาหาร ส่วนประกอบหลักที่ก่อให้เกิดมะเร็ง ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมได้แก่ ผู้ประกอบการร้านค้า หาบเร่ แผงลอย กลุ่มผู้นำชุมชน กลุ่ม อสม ตำบลสันปูเลย เข้าร่วมอบรมดังกล่าว

10 กันยายน 2563

กิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ. 2563 ,เทศบาลตำบลสันปูเลย,splmu.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันพฤหัสบดี ที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายสนธยา ต่างใจ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันปูเลย โดยมีเครือข่ายชมรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอดอยสะเก็ด ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ด้านทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้ การแบ่งประเภทของเพลิงและเครื่องดับเพลิงประเภทต่างๆ การฝึกปฏิบัติการใช้ก๊าชหุงต้มในครัวเรือนอย่างปลอดภัย การฝึกปฏิบัติการดับเพลิงขั้นต้น และการใช้เครื่องดับเพลิง ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย อปพร.ตำบลสันปูเลย ผู้นำชุมชนทุกภาคีเครือข่าย

10 กันยายน 2563

กิจกรรมโครงการเผยแผ่ศาสนาและพัฒนคุณภาพชีวิต ประจำปี พ.ศ. 2563 ,เทศบาลตำบลสันปูเลย,splmu.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์: บ่ายวันนี้ วันพฤหัสบดี ที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. นายณรงค์ คำราพิช กำนันตำบลสันปูเลยเลย ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการเผยแผ่ศาสนาและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ วัดชัยสถานป่าเสร้าน้อย ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับความเมตตาจาก ท่านพระครูประภัศร์ชัยคุณ เจ้าคณะตำบลสันปูเลย เขต 2 เจ้าอาวาสวัดชัยสถานป่าเสร้าน้อย เป็นวิทยาการบรรยายธรรม ในหัวข้อ การใช้วิปัสสนาแก้ปัญหาสังคม โดยมีผู้นำชุมชนทุกภาคส่วน หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ประชาชนตำบลสันปูเลย เข้าร่วมกิจกรรมโครงการดังกล่าว

10 กันยายน 2563

เทศบาลตำบลสันปูเลย ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของแม่หนูเล็ก คำสอน ,เทศบาลตำบลสันปูเลย,splmu.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์: ด้วยแม่หนูเล็ก คำสอน (ป้าดวง) อายุ 63 ปี ได้เสียชีวิตลงเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2563 และได้ตั้งบำเพ็ญกุศลศพไว้ ณ บริเวณวัดอัมพวัน (สันต้นม่วงใต้) หมู่ที่ 9 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ และกำหนดวันณาปนกิจศพ วันอังคาร ที่ 8 กันยายน 2563 ณ สุสานบ้านสันต้นม่วงใต้ เทศบาลตำบลสันปูเลย ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ แม่หนูเล็ก คำสอน (ป้าดวง) มา ณ โอกาสนี้ และขอให้ดวงวิญญาณไปสู่ภพภูมิที่ดี ขอเชิญญาติสนิทมิตรสหายร่วมไว้อาลัยและสวดพระอภิธรรมศพ แม่หนูเล็ก คำสอน ตามกำหนดวันเวลาดังกล่าว

08 กันยายน 2563

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์,เทศบาลตำบลสันปูเลย,splmu.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ : การเผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยการใช้เกมการศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันปูเลย จังหวัดเชียงใหม่

19 สิงหาคม 2563

ตรวจสอบสิทธิรับเงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID,เทศบาลตำบลสันปูเลย,splmu.go.th

ตรวจสอบสิทธิรับเงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ https://xn--12ca3dgf4daalb2b0af2jxacs0rg.com/

19 สิงหาคม 2563

ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การขอรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี ,เทศบาลตำบลสันปูเลย,splmu.go.th


ข่าวประชาสัมพันธ์: ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การขอรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี กรณีผู้เสียชีวิตมีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีสัญชาติไทย ผู้สูงอายุมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เว้นแต่ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ยังไม่มีบัตร ให้ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้รับรองอื่นตามที่อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุกำหนด ผู้ที่รับผิดชอบในการจัดการศพฯ ยื่นคำขอรับเงินตามภูมิลำเนา ได้ที่ สนง.พมจ.เชียงใหม่ หรือที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด และเทศบาลตำบลสันปูเลย โดยยื่นคำขอภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ออกใบมรณะบัตร เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับเงิน สำเนาใบมรณะบัตร สำเนาทะเบียน สำเนาบัตรประชาชน สำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ของผู้เสียชีวิต อย่างละ 1 ฉบับ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารของผู้ขอรับเงิน อย่างละ 1 ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) สำเนาบัตรข้าราชการของผู้ใหญ่บ้านหรือผู้รับรองอื่น จำนวน 1 ใบ โดยแนบคำร้อง ศผส.01 และ ศผส.02 แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ โทรศัพท์ 053-011640 ต่อ 122 ในวันเวลาราชการ

19 สิงหาคม 2563

เว็บตรวจสอบสิทธิมาตรการเยียวยา กลุ่มเปราะบาง 3 กลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโ,เทศบาลตำบลสันปูเลย,splmu.go.th
เว็บตรวจสอบสิทธิมาตรการเยียวยา กลุ่มเปราะบาง 3 กลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กระทรวง พม. http://covid.m-society.go.th/
2️⃣ มาตรการเยียวยาเกษตรกร จากสถานการ COVID-19 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ https://www.moac.go.th/
3️⃣ มาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน) https://www.xn--12cl1ck0bl6hdu9iyb9bp.com/
4️⃣ ตรวจสอบสิทธิรับเงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ https://xn--12ca3dgf4daalb2b0af2jxacs0rg.com/
5️⃣ ตรวจเยียวยา ประกันสังคม (แต่ผู้สูงอายุ ไม่น่าจะมีได้รับ) และตรวจผ่านเว็บได้ แต่ต้องมีข้อมูลส่วนบุคคลของเขาเหมือนเราไม่ทิ้งกัน https://www.sso.go.th/wpr/main/login
XMA Header Image
ตรวจสอบสิทธิรับเงินเยียวยา covid 2019 (กลุ่มเปราะบาง) (พม.)
covid.m-society.go.th
19 สิงหาคม 2563

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมกิจกรรมโครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกให้อนุรักษืทรัพยากรธรรมชาติ,เทศบาลตำบลสันปูเลย,splmu.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์: ด้วยเทศบาลตำบลสันปูเลยจะดำเนินโครงการรณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมีกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ประชาชนในตำบลสันปูเลย ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลูกต้นไม้ ดอกไม้ ปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม ส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ทำความสะอาดและปล่อยพันธ์ปลาบริเวณท่าปล่อยปลาบ้านฝ้ายทอง หมู่ที่ 13 ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอเชิญชวนผู้นำชุมชนทุกภาคีเครือข่าย ประชาชนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมโครงการดังกล่าว ในวันอังคาร ที่ 25 สิงหาคม 2563 ณ ท่าปล่อยปลาบ้านฝ้ายทอง หมู่ที่ 13 ตำบลสันปูเลย เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

19 สิงหาคม 2563

 ด้วยเทศบาลตำบลสันปูเลย จะดำเนินโครงการรณรงค์การอนุรักษณ์ทรัพยากรธรรมชาตและสิ่งแวดล้อมฯ,เทศบาลตำบลสันปูเลย,splmu.go.th

 ด้วยเทศบาลตำบลสันปูเลย จะดำเนินโครงการรณรงค์การอนุรักษณ์ทรัพยากรธรรมชาตและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2563 โดยมีกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ประชาชนในตำบลสันปูเลย ในการอนุรักษณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลูกต้นไม้ ดอกไม้ ฯ ในการนี้จึงขอเรียนเชิญประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯในครั้งนี้ ในวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณท่าปล่อยปลาบ้านฝ้ายทอง หมู่ที่ 13 ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 

18 สิงหาคม 2563

เอกสารเผยแพร่การพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์โดยใช้เกมการศึกษา,เทศบาลตำบลสันปูเลย,splmu.go.th

ผลงานทางวิชาการ การพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์โดยใช้เกมการศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดย นางเยาวลักษณ์ คุณยศยิ่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าขุย สังกัดเทศบาลตำบลสันปูเลย

14 สิงหาคม 2563

ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ,เทศบาลตำบลสันปูเลย,splmu.go.th

ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่องการสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี โดยที่เป็นตามสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครอง การส่งเสริม และสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณีให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการปัจจุบัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

13 สิงหาคม 2563

การประชุมสภาเทศบาลตำบลสันปูเลย สมัยสามัญที่ 3/2563 (รอบพิเศษ) วันที่ 11 สิงหาคม 2563 ,เทศบาลตำบลสันปูเลย,splmu.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันอังคาร ที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลสันปูเลย ได้กำหนดการประชุมเทศบาลตำบลสันปูเลย สมัยสามัญที่ 3/2563 (รอบพิเศษ) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันปูเลย โดยมีประธานสภาเทศบาลตำบลสันปูเลย เป็นประธานเปิดประชุม พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันปูเลย เขต 1 และเขต 2 หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อหารือข้อราชการและเพื่อนัดหมายการประชุมสภาในรอบต่อไป

11 สิงหาคม 2563

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 59  (879 รายการ)