ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ร้องเรียนร้องทุกข์

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

แจ้งร้องเรียนงานบุคคล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
33
เมื่อวานนี้
79
เดือนนี้
2,900
เดือนที่แล้ว
5,027
ปีนี้
33,747
ปีที่แล้ว
82,479
ทั้งหมด
234,483
ไอพี ของคุณ
54.87.61.215


ข่าวประชาสัมพันธ์: ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอดอยสะเก็ด จะทำการดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานเปลี่ยนสายแรงสูงจากสายเปลือยเป็นสายหุ้มเคเบิ้ลเพื่อลดปัญหาที่ทำให้กระแสไฟฟ้าดับบ่อยในช่วงฤดูฝนและช่วงที่มีลมพายุแรง ตั้งแต่บริเวณโค้งปั้มน้ำมันบ้านท่ารั้ว หมู่ที่ 7 ถึง ยี่แยกบ้านท่ารั้ว ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยจะทำการดับกระแสไฟฟ้าในวัน พุธ ที่ 29 พฤษภาคม 2562 ระหว่างเวลา 09.30 – 16.30 น. หากท่านมีเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้าและมีความจำเป็นต้องเดินเครื่องยนต์ขอให้ท่านตรวจสอบสวิทซ์ตัดเมนกระแสไฟฟ้าให้เรียบร้อย ก่อนเดินเครื่องมิฉะนั้นอาจจะมีกระแสไฟฟ้าเข้ามาในระบบจำหน่ายทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน หรือเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้อื่นได้ กรณีเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเวลาที่กำหนดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้เป็นปกติ และต้องขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ โอกาสนี้

16 พฤษภาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์: ด้วยวันเสาร์ ที่ 18 เดือนพฤษภาคม 2562 เป็นวันวิสาขบูชา ตรงกับวันประสูติ ตรัสรู้ และเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งเป็นวันสำคัญของพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า ซึ่งเป็นวันสำคัญของพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า ซึ่งเป็นวันสำคัญที่ได้เวียนมาบรรจบทุกปี อำเภอดอยสะเก็ดได้ร่วมกันจัดประเพณีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระราชทานเพื่อสรงเจดีย์พระเกศาธาตุ พร้อมด้วยจัดขบวนแห่นมสดรดถวายต้นพระศรีมหาโพธิ์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ร่วมกันส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามของอำเภอดอยสะเก็ด เพื่อเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและวันวิสาขบูชาและเกิดสามัคคีธรรมเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงขอเชิญผู้นำชุมชน และประชาชนทุกท่านร่วมสืบสานประเพณีดังกล่าว ในวันเสาร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป พร้อมกัน ณ สนามโรงเรียนบ้านเชิงดอย จึงแจ้งประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบ

14 พฤษภาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์: วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลก การอุบัติขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เปรียบเสมืองดวงสุริยา ที่ทอแสงให้ความสว่างในชีวิตแก่สรรพสัตว์ทั้งปวง พระพุทธองค์เสด็จมารเพื่อประโยชน์สุขของมวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลาย เหตุใดวันวิสาขบูชา จึงเป็นสำคัญสากลโลก เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2542 ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 54 ได้พิจารณาระเบียบวาระที่ 174 International recognition of the Day of Visak ระบุว่า พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดศาสนาหนึ่งของโลก ที่ได้หล่อหลอมจิตวิญญาณของมนุษยชาติมานาน ควรที่จะยกย่อง จึงประกาศให้วันวิสาขบูชาซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือนพฤษภาคม เป็นวันสำคัญสากลนานาชาติ (International day) เนื่องในวันวิสาขบูชาเป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู ปรินิพพาน ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในฐานะชาวพุทธก็ต้องมาระลึกนึกถึงพุทธคุณอันไม่มีประมาณที่พระองค์ทรงเป็นต้นบุญต้องแบบในการสร้างบารมีให้กับพวกเรา เพราะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระคุณอันยิ่งใหญ่ต่อสัตว์โลก ตั้งแต่สมัยที่สร้างบารมีเป็นพระโพธิสัตว์ ท่านคิดที่จะตรัสรู้ด้วยพระองค์เองและสั่งสอนสัตว์โลกทั้งหลาย ทั้งมนุษย์และเทวาให้ได้บรรลุธรรมตามเมื่อคิดแล้วก็ลงมือทำไปด้วยตั้งใจสร้างบารมี 30 ทัศ เรื่อยมา ทั้งสละทรัพย์ อวัยวะ และก็ชีวิต นับครั้งไม่ถ้วน ยาวนานถึง 20 อสงไขย แสนมหากัป จนบารมีของท่านเต็มเปี่ยม ได้มาเสวยทิพยสมบัติเป็นท้าวสันตดุสิตปกครองสวรรค์ชั้นดุสิตเพื่อรอเวลาอันควร

13 พฤษภาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์: ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดกิจกรรม Run together say no to drugs ในวันที่ 1 มิถุนายน 2562 ณ อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า ซึ่งจัดโดยสำนักงานสาธารณสุขเชียงใหม่ และ ชมรม To be number one จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้และปรับมุงมุงใหม่ด้านยาเสพติด ผู้เสพคือผู้ป่วย เพื่อเป็นการรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก นำรายได้สมทบกองทุนชมรม To be number one จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไปได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ติดต่อสมัครได้ที่ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-211048-50 ต่อ 13 ประเภท VIP ค่าสมัคร 1,500 บาท รับเสื้อ ผ้า buff เหรียญที่ระลึกและถ้วยรางวัล ประเภท Fun run 3.5 กม. ค่าสมัคร 350 บาท รับเสื้อ พร้อมรับเหรียญที่ระลึกเมื่อเข้าเส้นชัย และประเภท Mini marathon 10.3 กม. ค่าสมัคร 350 บาท รับเสื้อพร้อมเหรียญที่ระลึกเมื่อเข้าเส้นชัย ปล่อยตัวนักวิ่ง ณ จุดสตาร์ทบริเวณลานเอนกประสงค์ใกล้จุดแสดงหุ่นฟางคิงคอง เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป

13 พฤษภาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์: ด้วยสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมตลาดนัดแรงงาน ตำแหน่งงานว่างนัดพบไอที ระหว่างวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ เชียงใหม่ ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. โดยมีผู้ประกอบการและนายจ้างมากกว่า 500 แห่ง ตำแหน่งงานว่างมากกว่า 1,000 ตำแหน่ง ซึ่งเปิดรับสมัครพนักงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถพูดคุยและพบปะกับเจ้าของกิจการและนายจ้างด้วยตัวเอง ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สมัครได้คัดเลือกงานที่เหมาะสมกับตำแหน่ง และขอให้ผู้ที่สนใจจัดเตรียมเอกสารเพื่อสมัครงาน ซึ่งได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน รูปถ่ายหน้าตรง เอกสารเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล และเอกสารอื่นที่จำเป็น สำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมตลาดนัดแรงงานตามวันเวลาดังกล่าว ไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

08 พฤษภาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์: กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ร่วมมือกันภายในใต้ MOU บันทึกข้อตกลงจัดฝึกอบรมโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า ณ วิทยาลัยการอาชีพฝาง โดยประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฟรี โดยมีคุณสมบัติ เป็นช่างประจำศูนย์เทิดไท้องค์ราชัน ช่างประจำตำบล หรือช่างไฟฟ้าทั่วไป ฝึกอบรมหลักสูตรช่างเดินสายไฟฟ้าประจำชุมชน วันที่ 3 – 5 มิถุนายน 2562 ยกระดับฝีมือสู่มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพื่อความปลอดภัยและถูกต้องตามกฎหมาย และได้รับวุฒิบัตร ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ วันที่ 6 มิถุนายน 2562 สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ถ้าผ่านการทดสอบจะได้รับใบผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ รับรองความรู้ความสามารถ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เฉพาะผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานเท่านั้น เพื่อขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (License) ฟรีค่าใช้จ่ายตลอดการดำเนินโครงการ การอบรม ค่าธรรมเนียมการทดสอบมาตรฐาน ค่าธรรมเนียมการประเมินความรู้ความสามารถ มีอาหารว่างและเครื่องดื่มบริการ รับกล่องเครื่องมือช่างไฟฟ้าจากการไฟฟ้าท่านละ 1 กล่อง ผู้ที่สนใจ ส่งแบบตอบรับไปยังกลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงานภายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-121002-3

08 พฤษภาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์: ด้วยสำนักงานเทศบาลตำบลสันปูเลย ได้รับแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์จากเขื่อนแม่กวงอุดมธารา เกี่ยวกับแผนการจำหน่ายน้ำเพื่อเกษตรกรรมในพื้นที่ตำบลสันปูเลย ในฤดูนาปรัง 2562 โดยเขื่อนแม่กวงอุดมธาราจะปิดน้ำประจำฤดูนาปรัง 2562 ในวันอังคาร ที่ 14 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป ดังนั้นจึงแจ้งประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรในพื้นที่ได้ทราบและสำรองน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตร ทั้งนี้หากได้รับแจ้งจากเขื่อนแม่กวงอุดมธาราเกี่ยวกับการเปิดใช้น้ำเพื่อการเกษตรจะแจ้งให้ทราบต่อไป

07 พฤษภาคม 2562


ข่าวประชาสัมพันธ์: ด้วยเทศบาลตำบลสันปูเลย ได้รับแจ้งหนังสือจากอำเภอดอยสะเก็ด เกี่ยวกับการดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีพบรมราชาภิเษก จำนวน 3 โครงการประกอบด้วย โครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลองเพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต โครงการ “1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” และโครงการเพิ่มสวนหย่อม สวนสาธารณะให้แก่ชุมชน โดยกำหนดให้มีการดำเนินโครงการและกิจกรรมฯ ดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีพบรมราชาภิเษก มีความเหมาะสมและสมพระเกียรติ อำเภอดอยสะเก็ดให้พิจารณาคัดเลือกลำเหมืองหลวง บ้านฝ้ายทอง หมู่ที่ 13 ตำบลสันปูเลย เป็นพื้นที่ดำเนินการโครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต โดยกำหนดดำเนินการในวันศุกร์ ที่ 3 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนั้นเพื่อเป็นการต้อนรับคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ และจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอเชิญ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน จิตอาสาตำบลสันปูเลย เข้าร่วมกิจกรรมโครงการดังกล่าว ในวันศุกร์ ที่ 3 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ บ้านฝ้ายทอง หมู่ที่ 13 โดยให้ผู้ที่เป็นจิตอาสาแต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบจิตอาสา ส่วนผู้นำชุมชนประชาชนทั่วไป แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองสุภาพ

02 พฤษภาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์: จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ได้แก่ กัมพูชา ลาว และเมียนมา ที่ถือหนังสือเดินทางและเอกสารแทนหนังสือเดินทาง หรือเอกสารรับรองบุคคลที่ได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant L-A) และทำงานในประเทศไทยในตำแหน่งกรรมกร รับใช้ในบ้าน ผู้ประสานงานด้านภาษากัมพูชา ลาว เมียนมา และช่างเครื่องยนต์ในเรือประมงทะเลย รวมถึงผู้ติดตามซึ่งอายุไม่เกิน 18 ปี ที่ได้รับการตรวจลงตราวีซ่าประเภทผู้ติดตาม เดินทางเข้าออกประเทศเพื่อกลับบ้านช่วงวันที่ 5 – 30 เมษายน 2562 นั้นได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม Re-Entry จำนวน 1,000.- บาท โดยให้สำหรับแรงงานที่เดินทางเข้าออกราชอาณาจักรไทยในช่วงระหว่างวันที่ 5 – 30 เมษายน 2562 เท่านั้น หากเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักระหว่างวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2562 จะต้องขอรับวีซ่าใหม่ และเสียค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราคนอยู่ชั่วคราวตามกฎหมาย จำนวน 2,000.- บาท โดยอยู่ได้เท่าสิทธิเดิมที่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้หลังจากวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 แรงงานจะไม่สามารถเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อทำงานได้อีก หากต้องการทำงานอยู่ในประเทศไทยจะต้องนำเข้าตามระบบ MOU เท่านั้น หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-112911-4 ในวันเวลาราชการ

24 เมษายน 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์: ด้วยวิทยาลัยสารพัดช่างเชียง่ใหม่ ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปสมัครเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่น 168 โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 24 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2562 โดยสมัครวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.00 น. และวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ สามารถสมัครได้โดยตรงที่วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ เอกสารที่ใช้ในการสมัคร รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว 2 ใบ สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ เปิดเรียนในวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 – 2 กันยายน 2562 เรียนวันจันทร์ – ศุกร์ จำนวน 225 ชั่วโมง เช่นหลักสูตรการประดิษฐ์ขันหมากบายศรีและเครื่องแขวนจากผ้าออแกนซ่า หลักสูตรการจัดดอกไม้สากลเชิงธุรกิจ หลักสูตรช่างตัดผมชายเบื้องต้น หลักสูตรช่างตัดสระดัดยืดผม เกล้าผม หลักสูตรการนวดด้วยน้ำมันหอมระเหย สปามือ สปาเท้า นวดไทยเพื่อสุขภาพ นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ สมุนไพรเพื่อการนวด ผู้ที่สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 053-211592

 

24 เมษายน 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์: ด้วยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอดอยสะเก็ด ได้กำหนดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยจะเริ่มรับสมัครระหว่างวันที่ 1 – 30 เมษายน 2562 ณ กศน.อำเภอดอยสะเก็ด และกศน.ตำบลทุกแห่ง กำหนดรับสมัคร 1 – 30 เมษายน 2562 สถานที่รับสมัคร กศน.ดอยสะเก็ด โทรศัพท์ 053-496147 และ กศน.ตำบลทุกแห่ง คุณสมบัติผู้สมัคร มีสัญชาติไทย หรือมีคุณสมบัติตามระเบียนกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐาน วันเดือนปีเกิดในการรับสมัครนักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษาหลักสูตร พ.ศ. 2535 อายุ 15 ปีบริบูรณ์ และเป็นผู้พ้นการเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับหรือผู้ที่ได้รับการยกเว้นตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา มีพื้นฐานความรู้ในแต่ละระดับ หลักฐานการสมัคร รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 3 ใบ สำเนาวุฒิการศึกษาพร้อมตัวจริง 2 ฉบับ สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมตัวจริง 2 ฉบับ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมฉบับจริง 2 ฉบับ หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ – สกุล ใบสำคัญการสมรสฯ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอดอยสะเก็ด โทรศัพท์ 053-496147 และ กศน.ตำบลทุกแห่ง

22 เมษายน 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์: ตามที่ได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการกุศล ศูนย์ อปพร.ตำบลสันปูเลย ในการจัดกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอน ในวันเสาร์ ที่ 22 เมษายน 2562 ในช่วงเวลาตั้งแต่ 05.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสันปูเลย โดยกำหนดเส้นทางการว่าง FUNRUN ระยะทาง 5 กิโลเมตร ปล่อยตัวจากหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลสันปูเลย เข้าแยกวัดสันปูเลย วิ่งเข้าบ้านสันต้นดู่ ถึงแยกประปาบ้านสันต้นดู่เลี้ยวซ้าย ว่างตามถนนออกซอยข้างเทศบาลตำบลสันปูเลย เข้าเส้นชัยบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลสันปูเลย ประเภทระยะทาง 11.5 กิโลเมตร ปล่อยตัวจากหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลสันปูเลย เข้าแยกวัดกอกหม่น ผ่านบ้านไร่กองงาม ถึงสามแยกบ้านสันทรายเลี้ยวซ้าย ว่างผ่านบ้านยางทองและบ้านฝ้ายทอง ถึงสามแยกสันปูเลย –ฝ้ายทอง ให้เลี้ยวขวา จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าแยกวัดสันปูเลย วิ่งผ่านบ้านสันต้นดู่และบ้านป่าขุย ถึงสามแยกท่ารั้ว – ป่าขุย เลี้ยวซ้าย วิ่งตามถนนผ่านบ้านท่ารั้วและบ้านกอกหม่น เข้าเส้นชัยบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลสันปูเลย เพื่อความปลอดภัยสำหรับนักกีฬา และความไม่สะดวกในการใช้เส้นทางสัญจรบริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลสันปูเลย ซึ่งเป็นจุดปล่อยตัวและจุดเข้าเส้นชัยของนักกีฬา ทางเทศบาลตำบลสันปูเลยจึงขอดำเนินการปิดเส้นทางจราจรบริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลสันปูเลย ตั้งแต่แยกสันปูเลย – ฝ้ายทอง จนถึงแยกวัดกอกหม่น ในวันอาทิตย์ ที่ 28 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 05.00 – 08.30 น. โดยประมาณ โปรดเลี่ยงใช้เส้นทางอื่นในช่วงวันเวลาดังกล่าว เทศบาลตำบลสันปูเลยต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้

22 เมษายน 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์: ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันปูเลย ประกาศรับสมัครเด็กอายุครบ 2 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 (เด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2560) เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 17 เมษายน 2562 – 30 เมษายน 2562 ในวันเวลาราชการ คุณสมบัติ เป็นผู้มีภูมิลำเนาอาศัยในและนอกเขตตำบลสันปูเลย ต้องมีอายุครบ 2 ปีบริบูรณ์ เด็กต้องมีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่นๆ ที่จะทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียน เอกสารที่ใช้ในการสมัคร ใบสมัครของศูนย์เด็กเล็ก สำเนาทะเบียนบ้านและฉบับจริง 2 ชุด สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดามารดา 2 ชุด สำเนาสูติบัตรและฉบับจริง 2 ชุด ต้องนำเด็กมาแสดงตัวในวันยื่นใบสมัคร ใบรับรองแพทย์และสมุดบันทึกสุขภาพ พร้อมสำเนาประวัติการับวัคซีน รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 4 ใบ สำเนาบัตรโรงพยาบาลของเด็ก รับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2562 เป็นต้นไป ในวันเวลาราชการ ประกาศผลเด็กผู้มีสิทธิเข้าเรียน วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 วันมอบตัวเด็ก วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 กำหนดการเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 เปิดเรียนวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ภาคเรียนที่ 2 เปิดเรียนวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 กำหนดเวลาเรียน วันจันทร์ – ศุกร์ เวลาเข้าเรียน 08.00 – 15.00 น. อุปกรณ์การเรียนและเครื่องใช้ส่วนตัว ศูนย์เด็กเล็กจัดอุปกรณ์การเรียน ดินน้ำมัน สี กระดาษ กาว เครื่องใช้ส่วน ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ผ้าเช็ดตัว อาหารสำหรับเด็ก อาหารกลางวัน อาหารว่าง และอาหารเสริม (นม)

19 เมษายน 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์: สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 16 เมษายน 2562 เกิดอุบัติเหตุ 367 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 42 ราย ผู้บาดเจ็บ 381 คน รวม 6 วัน (11-16 เมษายน 2562) เกิดอุบัติเหตุ 3,068 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 348 ราย ผู้บาดเจ็บ 3,176 ราย สำนักข่าวรายงานเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนน เกิดอุบัติเหตุ 367 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 42 ราย ผู้บาดเจ็บ 381 ราย สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ขับรถเร็ว ร้อยละ 30.25 ดื่มแล้วขับร้อยละ 27.79 ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 78.84 ส่วนใหญ่เกิดในเส้นทางตรง ร้อยละ 64.03 ถนนกรมทางหลวงร้อยละ 43.05 บนถนนใน อบต./หมู่บ้าน ร้อยละ 33.51 ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ช่วงเวลา 16.01 – 20.00 น. ร้อยละ 25.89 ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุดอยู่ในช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไป ร้อยละ 31.21 ทั้งนี้ได้จัดตั้งจุดตรวจหลัก 2,040 จุด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 65,375 คน เรียกตรวจยานพาหนะ 1,048,847 คัน มีผู้ถูกดำเนินคดีรวม 239,295 ราย มีความผิดฐานไม่สวมหมวกนิรภัย 64,829 ราย ไม่มีใบขับขี่ 57,087 ราย โดยจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ นครศรีธรรมราช (19 ครั้ง) จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ และระยอง จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ นครศรีธรรมราช 26 ราย สรุปยอด 7 วันอันตราย วันที่ 11 – 16 เมษายน 2562 เกิดอุบัติเหตุ 3,068 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 348 ราย ผู้บาดเจ็บ 3,176 คน

18 เมษายน 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์: สำนักงานเทศบาลตำบลสันปูเลย ขอเชิญชวนประชาชนและพสกนิกรชาวไทยทุกท่านร่วมแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองประดับตราสัญลักษณ์ ตามที่สำนักพระราชวังได้ประกาศ เรื่องสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2562 โดยสำนักนายกรัฐมนตรีได้เชิญชวนให้ประชาชนแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง ประดับตราสัญลักษณ์ ระหว่างเดือนเมษายน ถึงเดือนกรกฎาคม 2562 ทั้งนี้เพื่อเป็นการถวายราชสดุดี และแสดงความจงรักภักดี เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชการที่ 10 ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอันเป็นมงคลยิ่ง

18 เมษายน 2562

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 41  (608 รายการ)