ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ร้องเรียนร้องทุกข์ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

แจ้งร้องเรียนงานบุคคล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
1,459
เมื่อวานนี้
130
เดือนนี้
4,212
เดือนที่แล้ว
7,561
ปีนี้
21,850
ปีที่แล้ว
82,479
ทั้งหมด
222,586
ไอพี ของคุณ
54.166.133.84
 ชื่อเอกสาร : กฎหมายน่ารู้ ความรับผิดชอบของบุตรและหน้าที่ของบิดามารดา    [ 20 มีนาคม 2561 ]
รายละเอียดเอกสาร กฎหมายน่ารู้เพื่อชุมชน: กฎหมายคือข้อบังคับที่รัฐหรือประเทศได้กำหนดขึ้นเพื่อใช้บังคับความประพฤติของบุคคลในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างกัน ถ้าใครฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามก็จะมีความผิดและถูกลงโทษ ถ้าประชาชนทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายแบ้ว ย่อมเกิดประโยชน์แก่ตนเอง คือไม่ต้องถูกลงโทษเพราะกระทำถ้าประชาชนทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายแล้ว ย่อมเกิดประโยชน์แก่ตนเอง คือ ไม่ต้องถูกลงโทษเพราะกระทำความผิด และเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม คือ สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสร้างความสงบในสังคมด้วยการปฏิบัติตามกฎหมายในชีวิตประจำวัน เช่น เมื่อมีคนเกิด เจ้าบ้านหรือบิดามารดาต้องไปแจ้งเกิดเพื่อขอรับสูติบัตร เมื่อครบ 7 ปี ต้องไปทำบัตรประจำตัวประชาชน และเมื่อต้องเดินทางไปไหนมาไหนต้องปฏิบัติตามกฎหมายจราจรด้วย สิทธิหน้าที่ของบิดา มารดา ต่อบุตร กำหนดที่อยู่ให้บุตร อุปการะเลี้ยงดูและให้การศึกษาแก่บุตรตามสมควร จัดการทรัพย์สินของบุตรด้วยความระมัดระวัง ให้บุตรทำงานตามสมควรแก่ความสามารถ ทำโทษบุตรตามสมควร เพื่อเป็นการว่ากล่าวตักเตือนเมื่อบุตรทำผิด สิทธิหน้าที่ของบุตรต่อบิดามาดา บุตรมีสิทธิใช้ชื่อสกุลบิดา ในกรณีที่ไม่ปรากฎบิดา บุตรมีสิทธิใช้ชื่อสกุลของมารดาได้ บุตรมีสิทธิได้รับการอุปการะเลี้ยงดูและได้รับการศึกษาตามสมควรจากบิดามารดา บุตรจะต้องอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา บุตรจะฟ้องร้องบิดามารดาของตนไม่ได้ 
      

ย้อนกลับ