ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ร้องเรียนร้องทุกข์

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ข้อมูล ITA

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

แจ้งร้องเรียนงานบุคคล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

จองคิวขอรับบริการออนไลน์

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
150
เมื่อวานนี้
168
เดือนนี้
7,172
เดือนที่แล้ว
9,424
ปีนี้
42,907
ปีที่แล้ว
98,671
ทั้งหมด
342,314
ไอพี ของคุณ
34.204.168.209
 ชื่อเอกสาร : กฎหมายน่ารู้ สนช ปลดล็อคแก้กฎหมายให้ชาวบ้านสามารถเก็บเห็ดและของป่าได้   [ 20 มกราคม 2563 ]
รายละเอียดเอกสาร

กฎหมายน่ารู้เพื่อชุมชน: ชาวบ้านเฮ สนช.ผ่านวาระ 3 ร่าง พ.ร.บ.อุทยานฯ แก้ไขให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน ราษฎรอาศัยทำกินได้สามารถเก็บหน่อไม้ เห็นโคน ไข่มดแดง ไปขายได้และไม่ถูกจับดำเนินคดี อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร นครสวรรค์ มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร และอำเภอแม่วงก์ อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ รวม 894 ตร.กม. ไทยตอนบนมีหมอกช่วงเช้า โดยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่วงก์เปิดเผยว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีมติเป็นเอกฉันท์ในวาระที่ 2 และ 3 เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ และร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ซึ่งจะส่งผลต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าของชาติ ต่อไปในอนาคต โดยมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อแก้ไขปัญหาหลายอย่างที่สั่งสมมานับแต่อดีต และเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบันโดยในส่วนของอุทยานฯ มีการอนุญาตให้ราษฎรซึ่งอยู่อาศัยทำกินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ มีที่ทำกินอย่างถูกต้องตามกฎหมายภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้รวมทั้งให้ราษฎรในท้องถิ่นสามารถเก็บหาของป่าที่เกิดขึ้นตามฤดูกาลในปริมาณที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม การเข้าไปภายในเขตอุทยานต้องมีกฎกติกาคือ การเก็บหาของป่า เช่น หน่อไม้ เห็ด หรืออะไรต่างๆ จะมีการกำหนดแบ่งโซนพื้นที่ที่เหมาะสมในการเก็บหาตามฤดูกาล เหมาะสมเพียงพอในการเก็บหา โดยไม่รุกล้ำเขตและไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพธรรมชาติ สัตว์ป่า ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศ ก็จะลดผลกระทบต่อชาวบ้านที่หาของป่า เก็บเห็ดแล้วถูกจับกุมดำเนินคดี

      

ย้อนกลับ