ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ร้องเรียนร้องทุกข์

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ข้อมูล ITA

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

แจ้งร้องเรียนงานบุคคล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

จองคิวขอรับบริการออนไลน์

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
230
เมื่อวานนี้
229
เดือนนี้
7,401
เดือนที่แล้ว
9,424
ปีนี้
43,136
ปีที่แล้ว
98,671
ทั้งหมด
342,543
ไอพี ของคุณ
3.231.220.225
 ชื่อเอกสาร : กฎหมายน่ารู้ การขอเลขที่บ้าน และสิ่งที่ควรทำ    [ 04 ตุลาคม 2562 ]
รายละเอียดเอกสาร

กฎหมายน่ารู้เพื่อชุมชน: บ้านหมายถึงโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยซึ่งมีเจ้าบ้านครอบครองและให้หมายความรวมถึงแพหรือเรือซึ่งจอดเป็นประจำและใช้เป็นที่อยู่ประจำ หรือสถานที่ หรือยานพาหนะซึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัยประจำได้ด้วย ทะเบียนบ้านคือทะเบียนที่นายทะเบียนออกให้บ้านแต่ละหลังกำหนดให้มีเลขประจำบ้าน เลขที่บ้าน ซึ่งปลูกสร้างโดยได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือมีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินที่ปลูกสร้างอาคาร การขอเลขที่บ้านเมื่อมีการปลูกสร้างบ้าน เจ้าบ้านจะต้องแจ้งขอเลขที่บ้านต่อกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านเพื่อออกใบรับแจ้งเกี่ยวกับบ้าน (ท.ร.9) สำหรับนำไปประกอบการยื่นคำร้องขอเลขที่บ้านและสมุดทะเบี่ยนบ้านต่อนายทะเบียนโดยต้องยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่สร้างเสร็จ เมื่อนานทะเบียนรับคำร้องพร้อมหลักฐานของผู้แจ้งครบถ้วนแล้วจะต้องตรวจสอบว่าบ้านที่ขอเลขที่นั้น มีลักษณะเป็นโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างที่สามารถใช้เป็นที่อยู่อาศัยเป็นประจำ ถ้าถูกต้องกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านหรือนายทะเบียนจะกำหนดเลขที่บ้านให้แก่ผู้แจ้งภายใน 7 วัน กรณีบ้านปลูกอยู่ในเขตเทศบาลหรือภายใน 30 วัน กรณีบ้านปลูกอยู่นอกเขตเทศบาล

      

ย้อนกลับ