ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ร้องเรียนร้องทุกข์

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

แจ้งร้องเรียนงานบุคคล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
34
เมื่อวานนี้
79
เดือนนี้
2,900
เดือนที่แล้ว
5,027
ปีนี้
33,747
ปีที่แล้ว
82,479
ทั้งหมด
234,483
ไอพี ของคุณ
54.87.61.215
 ชื่อเอกสาร : กฎหมายน่ารู้: สัญญากู้ยืมเงินแล้วไม่ติดอากรแสตมป์   [ 03 ตุลาคม 2561 ]
รายละเอียดเอกสาร       กฎหมายน่ารู้เพื่อชุมชน: ในสัญญากู้ยืมเงินติดอากรแสตมป์แต่ไม่ขีดฆ่าถือได้ว่าไม่ได้ติดอากรแสตมป์จึงไม่สามารถนำสัญญากู้ยืมเงินมาใช้เป็นพยานหลักฐานในการฟ้องบังคับผู้กู้ยืมเงิน  กฎหมายแพ่ง กู้ยืมเงินค้ำประกัน (มาตรา 653 วรรคหนึ่ง 680 วรรคสอง วิธีพิจารณาความแพ่ง ข้อกฎหมายเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน นำวิธีพิจารณาในศาลชั้นต้นมาใช้ในชั้นศาลอุทธรณ์ ฎีกา (มาตรา 142 (5) 246 และ 247 โจทก์ฟ้องให้จำเลยที่ 1 ชำระหนี้เงินกู้และให้จำเลยที่ 2 รับผิดในฐานะผู้ค้ำประกันจำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธว่าสัญญากู้เงินและสัญญาค้ำประกันเป็นเอกสารปลอมโจทก์จึงมีภาระการพิสูจน์โดยอาศัยสัญญากู้เงินและสัญญาค้ำประกันเป็นพยานหลักฐานเมื่อสัญญากู้เงินและสัญญาค้ำประกันปิดอากรแสตมป์แล้วแต่ไม่ขีดฆ่าอากรแสตมป์ถือว่าสัญญากู้เงินและสัญญาค้ำประกันไม่ปิดอากรแสตมป์บริบูรณ์ ไม่อาจรับฟังเป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่งได้ตาม ป.รัฐฎากร มาตรา 118 มีผลเท่ากับว่าโจทก์ไม่มีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ยืมและผู้ค้ำประกันเป็นสำคัญโจทก์จึงฟ้องร้องบังคับคดีแก่จำเลยทั้งสองไม่ได้ตาม ป.พ.พ. มาตรา 653 วรรคหนึ่งและมาตรา 680 วรรคสอง ปัญหาดังกล่าวเป็นเรื่องอำนาจฟ้องซึ่งเป็นข้อกฎหมายเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลฎีกามีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 142 (5) ประกอบมาตรา 246 และมาตรา 247
      

ย้อนกลับ