ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ร้องเรียนร้องทุกข์

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ข้อมูล ITA

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

แจ้งร้องเรียนงานบุคคล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

จองคิวขอรับบริการออนไลน์

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
306
เมื่อวานนี้
391
เดือนนี้
4,870
เดือนที่แล้ว
5,165
ปีนี้
40,882
ปีที่แล้ว
82,479
ทั้งหมด
241,618
ไอพี ของคุณ
3.84.130.252
 ชื่อเอกสาร : กฎหมายน่ารู้ กฎหมายเก็บค่าเช่าห้องพัก   [ 11 กันยายน 2561 ]
รายละเอียดเอกสาร กฎหมายน่ารู้เพื่อชุมชน: สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคคุมเข้มเก็บค่าน้ำค่าไฟหอพักตามจริง พร้อมห้ามเก็บค่าเช่าล่วงหน้าเกิน 1 เดือน ฝ่าฝืนจำคุก 1 ปี ปรับ 100,000 บาท เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป โดยได้ออกประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องธุรกิจให้เช่าอาคารที่อยู่อาศัยเป็นธุรกิจควบคุมสัญญา พ.ศ. 2561 ซึ่งประกาศดังกล่าวมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป และเมื่อประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องให้ผู้เช่ามรทำสัญญาใหม่ โดยจะต้องแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการเช่น เช่น เขียนชื่อ ที่อยู่ ของผู้ให้เช่าและผู้เช่า อัตราค่าบริการต่างๆ รวมถึงวิธีการชำระค่าบริการต่างๆ ให้ชัดเจน พร้อมห้ามเรียกเก็บค่าเช่าล่วงหน้าเกิน 1 เดือน นอกจากนี้ในส่วนของค่าน้ำประปา ค่ากระแสไฟฟ้า ในอัตราที่การไฟฟ้าและการประปากำหนดไว้ โดยให้นำต้นทุนค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องคิดแยกออกมาต่างหาก โดยต้องชี้แจงในใบเสร็จให้ผู้เช่าหอพักทราบอย่างชัดเจน หากไม่ปฏิบัติตามจะมีความผิดจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับต่อหนึ่งสัญญา 
  

ย้อนกลับ