ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ร้องเรียนร้องทุกข์ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

แจ้งร้องเรียนงานบุคคล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
43
เมื่อวานนี้
232
เดือนนี้
3,925
เดือนที่แล้ว
8,182
ปีนี้
29,745
ปีที่แล้ว
82,479
ทั้งหมด
230,481
ไอพี ของคุณ
54.90.86.231
 ชื่อเอกสาร : กฎหมายน่ารู้ กฎหมายมรดก ผู้จัดการทรดก การทำพินัยกรรม    [ 10 กันยายน 2561 ]
รายละเอียดเอกสาร กฎหมายน่ารู้เพื่อชุมชน: มรดกคือทรัพย์สินทุกอย่างที่เป็นของคนตายและมรดกนี้ยังรวมไปถึงสิทธิหน้าที่และความรับผิดต่างๆ ของคนตายที่มีอยู่ในขณะที่ตายนั้นด้วย เช่น บ้าน ที่ดิน เงินทอง เพชร รถยนต์ หุ้น พันธบัตร สิทธิตามสัญญาเช่า สิทธิตามสัญญาเช่าซื้อ สิทธิในฐานะเจ้าหนี้ในการได้รับเงินคืน ตามสัญญากู้ยืมเงิน รวมถึงมรดกที่เป็นความผิดที่จะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน กรณีที่เป็นผู้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อคนอื่น โดยประมาทหรือโดยตั้งใจ สิทธิในการได้รับมรดกของทายาท ทายาทที่มีสิทธิ์ได้รับมรดกของคนตายนั้น กฎหมาสยกำหนดไว้ 6 ลำดับ คือ 1. ผู้สืบสันดาน 2.บิดามารดา 3.พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 4. พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน 5.ปู่ย่าตายาย 6.ป้าน้าอา ทั้งนี้ คู่สมรสของคนตายที่ยังมีชีวิตอยู่นั้น ถือว่าเป็นทายาทของคนตายด้วย แต่ทายาททุกลำดับใช่ว่าจะมีสิทธิ์ได้รับมรดกทุกคนทุกลำดับ เนื่องจากกฎหมายได้กำหนดให้ทายาทลำดับแรกที่ยังมีชีวติอยู่เท่านั้น ที่จะมีสิทธิ์ได้รับมรดกของคนตาย หากทายาทลำดับแรกไม่มีชีวิตอยู่หรือไม่มี กฎหมายก็ให้ทายาทที่อยู่ในดำดับถัดลงไปมีสิทธิ์ได้รับมรดกของคนตายได้ตามลำดับกันไป 
      

ย้อนกลับ