ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ร้องเรียนร้องทุกข์ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

แจ้งร้องเรียนงานบุคคล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
44
เมื่อวานนี้
232
เดือนนี้
3,925
เดือนที่แล้ว
8,182
ปีนี้
29,745
ปีที่แล้ว
82,479
ทั้งหมด
230,481
ไอพี ของคุณ
54.90.86.231
 ชื่อเอกสาร : กฎหมายน่ารู้ การดำเนินคดีกับเพื่อนบ้านที่รุกล้ำแดนกรรมสิทธิ์    [ 14 สิงหาคม 2561 ]
รายละเอียดเอกสาร  กฎหมายน่ารู้เพื่อชุมชน: สำหรับใครที่มีบ้านอยู่แล้วหรือกำลังคิดจะซื้อบ้านจัดสรรสักหลัง จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิและกฎหมายควบคุมอาคารต่างๆ ยิ่งถ้าหากเป็นโครงการบ้านจัดสรรที่ใช้รั้วร่วมกับบ้านอื่นๆ ย่อมเกิดปัญหาที่ตามมามากมายจากเพื่อนบ้านข้างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลุกล้ำพื้นที่ กรรมสิทธิ์ที่ดิน ปัญหาต่างๆ ที่เพื่อนบ้านกระทำและเดือดร้อนมาถึงบ้านของเรา ซึ่งเกิดขึ้นด้วยกันหลายกรณี ดังนั้นสิ่งที่จะปกป้องเราจากปัญหาเหล่านี้ได้ดีที่สุดคือการใช้กฎหมายเพื่อรักษาสิทธิและไม่ปล่อยให้ถูกรุกล้ำ 1. การละเมิดสิทธิแดนแห่งกรรมสิทธิ์ ส่วนใหญ่บ้านจัดสรรมักมีปัญหาคือสิ่งปลูกสร้างที่ยื่นเข้ามาบนที่ดินของเรา ส่วนใหญ่ที่พบบ่อยๆ จะเป็นเรื่องของต้นไม้ หลังคา กันสาด รั้วหรือสิ่งปลูกสร้างยื่นหรือขุดหรือฝังรากเกิดมาในที่ดินของเรา ในทางกฎหมายถือเป็นการรุกล้ำแดนแห่งกรรมสิทธิ์ ตามมาตรา 1335 โดยเราสามารถดำเนินคดีฟ้งอร้องเรียกค่าเสียหายได้ 2. การร้องเรียนเห็ตรำคาญ พรบ.สาธารณสุข พ.ศ. 2535 ตามบทบัญญัติมาตราที่ 25 กำหนดว่าในกรณีมีเหตุอันอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง หรือผู้ต้องประสบกันเหตุนั้นถือว่าเป็นเหตุรำคาญ เช่น แหล่งน้ำ ทางระบายน้ำ ที่อาบน้ำ ส้วมหรือที่ใส่มูลหรือเถ้า การเลี้ยงสัตว์ในที่หรือวิธีใดอันเป็นเหตุให้เกิดกลิ่นแสงรังสี เสียง ความร้อน สิ่งมีพิษ ความสั่นสะเทือน ฝุ่นละออง เขม่า เถ้า ซึ่งมีความผิดตาม พรบ.สาธารณสุข มาตรา 25 ดังนั้นจึงสามารถแจ้งความต่อเจ้าพนักงานและดำเนินคดีตามกฎหมายได้ 3. ประมวลกฎหมายอาญาตามมาตรา 397 หมวดลหุโทษ ถือเป็นอีกหนึ่งข้อในแง่ของกฎหมายที่ไว้ใช้ดำเนินคดีกับเพื่อนบ้านซึ่งเป็นการกระทำที่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนรำคาญ ทั้งนี้การที่เราศึกษากฎหมายไว้ถือเป็นเรื่องที่ดีและควรกระทำอย่างมาก เพราะส่วนใหญ่ปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากกับเพื่อนบ้านตัวป่วนเหล่านี้มักจะเคลียร์กันด้วยการพูดคุย และการยกข้อกฎหมายมาใช้จัดการกับคนเหล่านี้จะเป็นการช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของพวกเขา
    

ย้อนกลับ